Matka Kolumba
Niedziela, 17 grudnia 2017 r. imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii | III Niedziela adwentu

AKTUALNOŚCI

25 lat Rycerstwa Niepokalanej w Wielowsi

„Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Niepokalanej”
                                Kard. August Hlond

25 lat Rycerstwa Niepokalanej w Wielowsi, przy parafii p.w. św. Gertrudy i św. Michała Archanioła,
i klasztorze Sióstr Dominikanek.
Każdy Jubileusz związany jest z wyrażeniem wdzięczności Panu Bogu i ludziom za dokonane dobre dzieło. Tak również jest obecnie, kiedy obchodzimy 25 lat istnienia i działalności Rycerstwa Niepokalanej w Wielowsi koło Sandomierza. Dziękujemy Panu Bogu, dziękujemy Księżom, pracującym w tej parafii, a zwłaszcza obecnemu Księdzu Proboszczowi Dariuszowi Woźniczce, za opiekę nad Rycerstwem, dziękujemy Siostrom Dominikankom, które założyły i prowadzą Rycerstwo Niepokalanej w ciągu tych lat, włączając coraz więcej ludzi do tego ruchu maryjnego. Dziękujemy szczególnie siostrze Agacie, która z całym oddaniem prowadzi obecnie M.I w Wielowsi.
Czym jest Rycerstwo Niepokalanej i dlaczego tak ważny jest rozwój M.I. zwłaszcza w dzisiejszym świecie? 100 lat temu, dokładnie w październiku 1917 roku, św. Maksymilian Maria Kolbe, pokorny franciszkanin z Niepokalanowa, kochający bardzo Matkę Bożą, widząc szerzące się zło w świecie, odchodzenie ludzi od Boga, założył w Rzymie, gdzie studiował, wraz z kilkoma współbraćmi, Rycerstwo Niepokalanej. Celem Rycerstwa Niepokalanej jest zawierzenie swojego życia, wszystkich problemów i nadziei Matce Bożej Niepokalanej i wypraszanie u Boga - przez potężne wstawiennictwo Maryi- nawrócenie grzeszników, zbawienie świata oraz dawanie swoim postępowaniem - świadectwa życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi. Wierność Bogu w dzisiejszym świecie jest bardzo trudna, dlatego członkowie Rycerstwa Niepokalanej proszą Matkę Bożą o pomoc. Rycerstwo – jak sama nazwa wskazuje – to walka, ale walka nie orężem, tylko modlitwą zanoszoną przez Maryję do Boga. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej codziennie odmawiają szczególną modlitwę: ”O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie”.
Członkowie Rycerstwa Niepokalanej noszą też szczególny tzw. Cudowny Medalik z wizerunkiem Niepokalanej, stojącej na kuli ziemskiej i depczącej głowę węża, szatana. Ze złem trzeba walczyć, zło należy nazywać po imieniu, nie można milczeć, poddawać się. Zło jest krzykliwe, ale trzeba mieć odwagę opartą na wierze w Boga, bo Bóg jest Panem dziejów, do Niego należy świat, do Niego należy zwycięstwo. Dobro jest ciche, niepozorne, ale niezniszczalne. W dobru jest bowiem miłość, która zwycięża potęgę zła, jak w Ojcu Maksymilianie miłość, która zwyciężyła potęgę zła. Święty Maksymilian oddał życie za więźnia w Oświęcimiu, oddał życie za brata.
W walce o lepszy świat, w walce o miejsce Boga w duszach ludzkich, trzeba wierzyć w potęgę wstawiennictwa Maryi, która bezgranicznie zawierzyła Bogu i uczy nas, że zawsze „trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi”. Już od 25 lat, w klasztorze Sióstr Dominikanek w Wielowsi, raz w roku, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przystępują nowi kandydaci do Rycerstwa Niepokalanej. Każdy klasztor jest szczególnym znakiem Obecności Bożej w danym środowisku, jest znakiem mówiącym wyraźnie, że w dzisiejszym, często zagubionym świecie, są ludzie, którzy ofiarowali Panu Bogu całe swoje życie oraz bliźnim, modląc się i pracując dla dobra dusz ludzkich. Klasztor w Wielowsi jest szczególnym znakiem miłości Boga i bliźniego, jest bowiem klasztorem Sióstr Dominikanek założonym przez Fundatorkę Zgromadzenia, Matkę Kolumbę Białecką, nazywaną przez ubogi lud polski ”Aniołem dobroci”. Sługa Boża, Matka Kolumba, o której Beatyfikację starają się Siostry Dominikanki, kochała Boga ponad wszystko oraz lud polski, spragniony pomocy materialnej i duchowej. Matka Kolumba spieszyła zawsze z pomocą potrzebującym, a kochając bardzo Ojczyznę, i modląc się wytrwale o niepodległość, pomagała rannym powstańcom 1863 roku, ukrywając ich przed zaborcami. Do dzisiaj koło klasztoru znajduje się szkoła, gdzie siostry opiekowały się rannymi powstańcami, uczyły też religii i języka polskiego dzieci z okolicznych miejscowości. W kaplicy wielowiejskiego klasztoru, znajduje się obszerna kaplica, z pięknym, dużym, namalowanym na ścianie wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej. Właśnie w tej kaplicy, podczas uroczystej Mszy św., wierni pragnący zawierzyć swoje życie i swoich rodzin, szczególnej opiece Matki Bożej, przystępują do Rycerstwa Niepokalanej. Uroczyste przystąpienie do M.I odbywało się też w obecności J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, J.E. Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego oraz J.E. Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Rycerstwo Niepokalanej posiada również swój Sztandar z wizerunkiem Niepokalanej.
W obecnym 2017 roku Rycerstwo Niepokalanej, założone w 1992 roku, obchodzi 25 -lecie. Z okazji tego pięknego Srebrnego Jubileuszu, M.I otrzymało Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka.
Uroczysta Msza św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej, podczas której Błogosławieństwo Papieża zostało wręczone Rycerstwu, odbyła się w czwartek, 20 lipca w kościele parafialnym w Wielowsi, a następnie odbyło się spotkanie w Sali Matki Kolumby przy klasztorze.
Do Rycerstwa Niepokalanej może należeć każdy, zarówno dzieci, młodzież czy starsi, kto pragnie powierzyć swoje życie szczególnej opiece Maryi i żyje według Przykazań Bożych.
Zachęcamy do wstępowania w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, zawierzajmy nasze życie Maryi, aby wypraszać łaski potrzebne dla nas samych, naszych rodzin, a modląc się o nawrócenie grzeszników, zbliżać – za wstawiennictwem Maryi - ludzi do Boga i czynić naszą Ojczyznę i świat lepszym.
„Tyle będzie Polski, ile Chrystusa w duszach ludzkich” powiedział Ks. Kardynał August Hlond, wielki czciciel Maryi Niepokalanej.
Święty Maksymilianie, Patronie naszych trudnych czasów, módl się za nami.
Błogosławiona Dominikanko, Siostro Julio, Męczennico II wojny światowej, opiekująca się do końca chorymi w obozie niemieckim, módl się za nami.

                                                                                    Sr. Terezja, OP

                                                                                    Wielowieś,
                                                                                     Klasztor Sióstr Dominikanek, 20 lipca 2017r.

odsłon: 466 | aktualizowano: 2017-07-21 18:20 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2017 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone