Matka Kolumba
Wtorek, 23 stycznia 2018 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy | Wtorek II tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

AKTUALNOŚCI

Pliki do pobrania

Czas Wielkiego Postu – to kolejna szansa, by zbliżyć się do Boga.

To Boża inicjatywa, wychodzenie naprzeciw człowiekowi – żyjącemu w pośpiechu, ciągłym zabieganiu. To prawda o tym, że Pan Bóg nie zniechęca się i nie niecierpliwi naszym ociąganiem, brakiem gotowośc, ale znowu, po raz kolejny, zaprasza nas na drogę nawrócenia.

Bóg pragnie nawrócenia serca, serca skruszonego i ufnego w Jego pomoc. Daje nam szczególny czas łaski – czas pokuty. Podejmijmy odważnie i ufnie to wezwanie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Licząc na Jego pomoc, mogę naprawdę ruszyć z miejsca, podjąć drogę pokuty i nawrócenia. Pan zaprasza, by wejść w Jego cierpienie i mękę, by wzbudzić na nowo chęć wynagradzania za każdą zniewagę i grzech popełniony myślą, słowem i czynem. Za obojętność i wzgardę, którą tak często Mu okazujemy. Jeśli będziemy szukać Go sercem, otwierać przed Nim nasze serca i pozwolimy, by nas przemieniał, wtedy na nowo doświadczymy Jego Miłosiernej i Ukrzyżowanej Miłości i po czterdziestodniowej pokucie i oczyszczeniu zaśpiewamy radosne i zwycięskie ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!
Zaczerpnijmy mocy w Słowie Bożym, adoracji Boga w Najświętszym Sakramencie, w rozważaniu Drogi Krzyżowej i śpiewie Gorzkich Żali, w podejmowaniu uczynków miłosiernych, w czynieniu pokuty i błaganiu Pana o miłosierdzie. Idźmy za Panem, który nasze grzechy poniósł na krzyż i dla naszego zbawienia umarł, byśmy mieli nowe ŻYCIE!

Niech zachętą stanie się także tegoroczne ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST – dostępne w załączniku.

odsłon: 407 | aktualizowano: 2017-02-28 20:47 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone