Matka Kolumba
Niedziela, 21 stycznia 2018 r. imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory | II Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Agnieszki

AKTUALNOŚCI

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Już od 1997 roku święto Ofiarowania Pańskiego, z inicjatywy św. Jana Pawła II, przeżywane jest w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku obchodzimy go pod hasłem: "Wczoraj, dziś i jutro życia konsekrowanego w ewangelizacji".

Na początku lutego obchodzimy w Kościele Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu wszystkie siostry i bracia zakonni dziękują Panu Bogu za dar powołania, oraz na nowo uświadamiają sobie wartość życia ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które są naśladowaniem tej formy życia, jaką wybrał nasz Pan, Jezus Chrystus. Jest to doświadczenie wspólne dla wszystkich zakonników.
Trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych duszpasterstw, sanktuariów, szkół, mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, służby chorym i ubogim. W tym dniu otaczajmy modlitwą osoby konsekrowane, prośmy o dar nowych powołań i powierzajmy Bogu, tych, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej, by mieli odwagę pójść za Mistrzem, który powołuje ich na żniwo wielkie.
Papież Franciszek powiedział do zebranych 28 stycznia, na audiencji w Watykanie, osób konsekrowanych: „Jeśli życie konsekrowane ma zachować swą proroczą misję i urok, będąc dalej szkołą wierności dla bliskich i dalekich, musi zachować świeżość i nowość centralnego miejsca Jezusa, powab duchowości i moc misyjną; musi ukazywać piękno pójścia za Chrystusem, promieniując nadzieją i radością”. Podkreślił, że szczególnie trzeba zadbać o życie braterskie we wspólnocie. „Należy je ożywiać modlitwą wspólnotową, modlitewną lekturą Słowa, czynnym udziałem w sakramentach Eucharystii i Pojednania, braterskim dialogiem i szczerym komunikowaniem między członkami wspólnoty, napomnieniem braterskim, miłosierdziem względem brata czy siostry, którzy grzeszą, dzieleniem odpowiedzialności. Temu wszystkiemu ma towarzyszyć wymowne i radosne świadectwo prostego życia u boku ubogich i misja skierowana przede wszystkim na peryferie egzystencjalne”. Przypomniał, że „powołanie to dar otrzymany od Pana, który spojrzał na nas i nas ukochał (por. Mk 10, 21), wzywając, byśmy poszli za Nim w życiu konsekrowanym” i dodał, że równocześnie jest to odpowiedzialność spoczywająca na tym, kto ten dar otrzymał. „Dzięki łasce Bożej każdy z nas jest wezwany, by podjąć osobiście odpowiedzialność za własny rozwój ludzki, duchowy i umysłowy, a jednocześnie utrzymywać przy życiu płomień powołania. Wymaga to z naszej strony, byśmy patrzyli na Pana, zawsze uważając, by postępować zgodnie z logiką Ewangelii, a nie ulegać kryteriom światowości.Często zdarza się, że wielka niewie
rność bierze początek od małych odchyleń i nieuwagi”.  

Warto też przeczytać List pasterski bp Gurdy z okazji Dnia Życia Konsekrowanego:

 http://info.wiara.pl/doc/3681320.Zakonnice-i-zakonnicy-ambasadorami-Polski-na-swiecie

a także List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2017 roku.

http://kosciol.wiara.pl/doc/3680948.Zycie-konsekrowane-i-chrzest-Polski-1050-lat-wspolnych-dziejow          


odsłon: 454 | aktualizowano: 2017-02-01 23:00 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone