Styczeń 16, 2019

Piękno pracy apostolskiej w Kanadzie

Wiel­ka radość i wdzięcz­ność wypeł­nia­ła ser­ca Sióstr ze wspól­no­ty w Cal­ga­ry kie­dy dnia 17 mar­ca 2018r było nam dane prze­ży­wać Jubi­le­usz 50-lecia posłu­gi Sióstr przy w pol­skiej para­fii p.w. Mat­ki Bożej […]
Styczeń 14, 2019

Świątecznie w Ułan — Ude

Okres Adwen­tu i Boże­go Naro­dze­nia jest w naszej para­fii w Ułan — Ude bar­dzo boga­ty w wyda­rze­nia. Razem z para­fia­na­mi przy­go­to­wa­ły­śmy w koście­le szop­kę. Tra­dy­cyj­nie już 24 grud­nia odby­ła się Wigi­lia dla para­fian. […]
Styczeń 14, 2019

Świątecznie w Ułan — Ude

Okres Adwen­tu i Boże­go Naro­dze­nia jest w naszej para­fii w Ułan — Ude bar­dzo boga­ty w wyda­rze­nia. Razem z para­fia­na­mi przy­go­to­wa­ły­śmy w koście­le szop­kę. Tra­dy­cyj­nie już 24 grud­nia odby­ła się Wigi­lia dla para­fian. […]
Styczeń 12, 2019

Niedziela Chrztu Pańskiego