Matka Kolumba
Wtorek, 23 stycznia 2018 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy | Wtorek II tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

BŁ. JULIA RODZIŃSKA

Pliki do pobrania

38.9 KB | Pobrań:: 412

Litania do bł. Julii

Wierzymy, że święci swoim pośrednictwem u Pana Boga moga wyprosić nam wiele łask. Zapraszamy do modlitwy zarówno litanią, jak i nowenna przez przyczynę bł. Julii Rodzińskiej.

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ
SIOSTRY JULII RODZIŃSKIEJ

Kyrie, elejson, – Chryste, elejson, Kyrie, elejson,
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami
Błogosławiona Julio – módl się za nami
Świadku wiary żywej
Posłuszna natchnieniom Ducha Świętego
Miłująca Chrystusa i Kościół
Ufająca Bożej miłości
Zawierzająca wszystko Maryi
Oddana życiu modlitwy
Apostołko Eucharystii
Krzewicielko modlitwy różańcowej
Oddana Chrystusowi w ślubach zakonnych
Ukazująca piękno życia konsekrowanego
Zatroskana o rodziny
Opiekunko sierot
Wychowawczyni młodzieży
Wzorze pedagogów
Radosny Świadku Ewangelicznej Miłości
Aniele dobroci
Doświadczająca głodu i pragnienia
Dzieląca się ostatnim kawałkiem chleba
Tęskniąca za Ofiarą Mszy świętej
Solidarna z cierpiącymi i wykluczonymi
Budząca nadzieję w wątpiących i zrozpaczonych
Ochraniająca śmiertelnie osłabionych
Wspierająca modlitwą konających
Szanująca godność każdego człowieka
Przebaczająca oprawcom
Miłosierna Samarytanko
Posługująca bliźnim w nieludzkich warunkach obozu
Jednocząca ludzi różnych narodowości i wyznań
Wyniszczona z miłości do bliźnich
Męczennico wpatrzona w Ukrzyżowanego Pana
Spopielona wśród "ludzkich numerów"
Wypełniająca wolę Ojca aż do oddania życia
Podążająca mężnie wąską drogą w ramiona Ojca
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami
Módl się za nami, błogosławiona Julio,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, mocy ufających Tobie, Ty uzdolniłeś siostrę Julię Rodzińską, by pośród nienawiści, niesprawiedliwości i pogardy dla człowieka dała świadectwo niezachwianej wiary, była znakiem Twojej miłości i zdała sprawę z nadziei, którą żyła. Prosimy Cię, naucz nas za jej wstawiennictwem czerpać z Eucharystii i modlitwy różańcowej moc do życia w zjednoczeniu z Tobą i w pełnej pokory służbie bliźniemu świadczyć o nadprzyrodzo¬nym powołaniu człowieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

odsłon: 2352 | aktualizowano: 2015-03-02 14:28 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone