Matka Kolumba
Niedziela, 21 stycznia 2018 r. imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory | II Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Agnieszki

Apostolat Różańcowy

Różańcowy Apostolat Młodych

Chodzi o to, by apostołować: modląc się w określonych intencjach, a także poprzez fakt, że do modlitwy zachęci się i zaprosi innych.

Wyjaśnienia
Różańcowy Apostolat Młodych (RAM) jest duchową więzią ludzi młodych - szczególnie dziewcząt, które zetknęły się z kontemplacyjno-apostolską duchowością dominikanek, czy to poprzez katechizację, czy rekolekcje, noce modlitwy, dni skupienia itp. Spotkania te inspirują, by być już teraz, od zaraz, apostołem. A ponieważ różaniec jest jakby dziedzicznym skarbem w Rodzinie św. Dominika - stąd Apostolstwo Różańcowe. Chodzi o to, by apostołować: modląc się w określonych intencjach, a także poprzez fakt, że do modlitwy zachęci się i zaprosi innych.

Intencje
Od dziesięciu lat nie zdezaktualizowały się intencje naszej modlitwy. Nadal są one ważne dla wszystkich, a zwłaszcza - młodych. Możesz i Ty, w obranym przez siebie, stałym dniu każdego miesiąca, zobowiązać się do modlitwy jedną cząstką Różańca (5 tajemnic) prosząc:
- o dobry wybór drogi życiowej dla siebie i innych młodych ludzi;
- za młodych, którzy zbłądzili w drodze do Boga i zagubili sens życia;
- o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych;
- za powołanych do służby Bożej.
Dziś dostrzegamy jeszcze bardziej, jak ważne są modlitewne i apostolskie wysiłki wobec panoszących się zagrożeń dotykających zwłaszcza ludzi młodych. Chcemy więc wzmocnić nasz wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych poprzez większą czujność modlitewną i apostolską w wybranym przez siebie dniu.
Zachęcamy, by w miarę możliwości uczestniczyć wtedy we Mszy św., przystąpić do Komunii Św. i choć chwilę czasu poświęcić na Adorację Najświętszego Sakramentu. Zmobilizować się także, by odnieść w tym dniu jakieś zwycięstwo nad sobą: opanować się w czymś, w czym jest mi trudno, przezwyciężyć słabości, złe przyzwyczajenia, wysilić się, by uczynić coś dobrego - i złożyć to Bogu przez ręce Maryi, jako ofiarę w łączności z tymi, którym jest trudno pokonać własne słabości i zniewolenia.


Zobowiązania
Młodzi Apostołowie Różańca - starają się apostołować dobrym życiem i zachętą do modlitwy; nie tylko w obranym dniu, ale przez cały miesiąc powinni zabiegać o miłość Jezusa i Maryi, i pozwolił Jej, by po matczynemu mogła prowadzić nas i innych do swego Syna.

Święta patronalne
W doroczne święto Królowej Różańca Świętego (7.X) pamiętajmy, by oddać jej hołd jako Pani i Matce. Niech naszym świętem Młodych Apostołów Różańca będzie też dzień Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowanie Pańskie - 2 II). Składajmy wtedy Bogu, przez Serce Najświętszej Dziewicy, ofiarowującej w świątyni Bożego Syna nasze wysiłki i trudy. Maryja, która zgodziła się uczestniczyć w dziele zbawczym Swego Syna jest najlepszą Patronką i Wzorem każdego apostolatu.


Możliwość włączenia się
Swoją decyzję włączenia się do RAM zgłoś do nas, do Krakowa.
Zgromadzenie Sióstr św. Dominika
Al. Kasztanowa 36
30-227 Kraków
tel. (12) 4252405
e-mail: duszpowo@dominikanki.pl

odsłon: 1998 | aktualizowano: 2011-11-04 13:57 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone