Matka Kolumba
Wtorek, 23 stycznia 2018 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy | Wtorek II tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

KALENDARZ ZGROMADZENIA

Wcześniejszy tydzień Dzień | Tydzień | Miesiąc | 2017
1

marzec

Środa

Czas Wielkiego Postu to czas łaski i zmiłowania Bożego, zbierajcie sobie jak najwięcej zasług, bo czas szybko mija, a wieczność coraz bardziej się zbliża.
(Matka Kolumba)
W rocznicę śmierci módlmy sie za naszą S. Honorię Wasik.
2

marzec

Czwartek

Pan Bóg sam wie najlepiej, co dla nas najlepsze, do zbawienia potrzebne.
(Matka Kolumba)
Imieniny obchodzi: S.Elena.
Błagajmy o radość wieczną dla S. Janiny Koczur.
3

marzec

Piątek

Korzystajcie z tego czasu zbawienia, gdzie tyle Bogu Najdobrotliwszemu możecie złożyć dowodów, że Go nad wszystko miłujecie, że niczego dla Niego nie żałujecie i gdy tak wiele możecie uzbierać sobie zasług na żywot wieczny.
Prędzej lub później skończy się ta nasza doczesna pielgrzymka, a tam dopiero będziemy doznawać szczęścia niczym nie zakłóconego.
(Matka Kolumba)
Dziś przypada rocznica odejscia do Domu Ojcai S. Antoniny Szymańskiej, S. Hiacynty Gallu i S. Ozanny Fituch.
4

marzec

Sobota

Jezus Chrystus na Ołtarzu, to dar Boży najdoskonalszy, to dar Jego nieskończonego Miłosierdzia.
(Matka Kolumba)
Imieniny obchodzą: S. Krystiana,S. Kazimiera
W dniu dzisiejszym odeszły do Pana: S. Bolesława Kwapich, S. Imakulata Waligóra, S. Monika Budzik, S. Renata Chyb.
5

marzec

Niedziela

Nie upadajcie w zniechęcenia, ufajcie, że Pan Jezus jest z nami i sił dodawać nam będzie, bylebyśmy dla Niego szczerze pracowali i wiernie Mu służyli.
(Matka Kolumba)
6

marzec

Poniedziałek

Teraz czas walki, cierpienia i zasługi, przyjdzie wnet czas wypoczynku, tam już płakać nie będziemy, ani się rozstawać.
(Matka Kolumba)
Dziś odeszły do Pana: S. Anatola Nemitz, S. Taida Morka. Niech odpoczywają w pokoju.
7

marzec

Wtorek

Panie, Twojej miłości wszystko poświęcam, abyś Ty żył we mnie i wszystko poświęcił Ojcu Twojemu we mnie.
(Matka Kolumba)
Imieniny obchodzi S. Felicyta.
Dziś przypada rocznica śmierci S. Henryki Krawczyk i S. Matyldy Potockiej.
8

marzec

Środa

Dla miłości samego Pana Jezusa chętnie mamy się i przy słabym zdrowiu umartwiać, a liczyć na pomoc łaski Pana Jezusa.
(Matka Kolumba)
Prośmy o radość wieczną dla S. Agnieszki Kiełbickiej, S. Albertyny Sołtys i S. Izydory Sołtys.
9

marzec

Czwartek

Post Wielki – to czas święty, bo czas pokuty i rozmyślania o Męce Pańskiej – proszę Was, abyście istotnie po Bożemu i w duchu pokuty i na cześć cierpiącego Zbawiciela, ofiarowały chętnie wszystkie umartwienia, przykrości, niedostatki, utrudzenia.
(Matka Kolumba)
Prośmy o wieczną radość dla S. Czesławy Kosińskiej.
10

marzec

Piątek

Przyjdzie czas wiecznego spoczynku, tam nam Chrystus każdą łzę w perłę przemieni i napełni nas radością nieskończoną, ale na to trzeba sobie życiem gorliwym i pełnym walki ze słabościami zasłużyć.
(Matka Kolumba)
Modlimy się o Niebo dla S. Ajmony Majkowskiej i S. Dorotei Smykla.
11

marzec

Sobota

Do Komunii św. przystępować by wyznać wiarę, nadzieję i miłość ku tej Tajemnicy.
(Matka Kolumba)
Dziś rocznica śmierci S. Magdaleny Fochcińskiej i S. Leonidy Gierejkiewicz.
W Wielowsi rozpoczyna się modlitewne "Jerycho" w intencji uproszenia beatyfikacji Matki Kolumby
12

marzec

Niedziela

Panie! Sił wewnętrznych racz przymnożyć, do siebie racz silniej pociągnąć, abym nie opuszczała rąk do pracy.
(Matka Kolumba)
Rocznica śmierci M. Dominiki Makowskiej (USA), S. Benwenuty Wąchockiej, S. Isnardy Kralka, S. Władysławy Holubowicz i S. Agnieszki Wiśniowskiej.
13

marzec

Poniedziałek

Staraj się zachować jednostajność humoru, mimo rozmaitego usposobienia ducha.
(Matka Kolumba)
14

marzec

Wtorek

Jezus Chrystus, aby pogodzić nas z Bogiem, musi ciągle na nowo otwierać Swe Rany – Jego krew musi ciągle płynąć.
(Matka Kolumba)
Rocznica śmierci S. Bogumiły Zimnal.
15

marzec

Środa

Panie Jezu! Przyjdź do mojej duszy i zacznij ten dzień i wszystkie modlitwy, sprawy i cierpienia we mnie na chwałę Ojca Twojego i Twoją. Bądź przy mnie, ze mną i we mnie.
(Matka Kolumba)
Dziś odeszły do Pana: S. Jolanta Witkowska, S. Nikodema Czupich, S. Tekla Baran.
16

marzec

Czwartek

Nie pragnij być bez krzyżyka, bo Pan Jezus ani jednej godziny nie był bez cierpienia.
(Matka Kolumba)
Prosimy o radość wieczną dla M. Katarzyny Łasiewickiej i S. Gonzagi Wysopal.
DZIŚ DZIEŃ URODZIN BŁ. SIOSTRY JULII RODZIŃSKIEJ
17

marzec

Piątek

Jezus Chrystus nigdy nie umniejszał tej miłości tak czystej, nigdy nie szukał swej własnej chwały, jedyną Jego radością było to, co podobało się Bogu.
(Matka Kolumba)
Imieniny obchodzi S. Patrycja.
Modlimy się o radość wieczną dla S. Róży Schie.
18

marzec

Sobota

Ach, któż będzie dzielić boleści i cierpienia Pana Jezusa jeśli nie dusza Jemu poświęcona i poślubiona.
(Matka Kolumba)
Imieniny obchodzi S. Narcyza.
Módlmy się o radość wieczną dla S. Benwenuty Pasławskiej.
19

marzec

Niedziela

Bóg stworzył człowieka w miłości i dla miłości.
(Matka Kolumba)
Imieniny obchodzą: S. Józefina, S. Józefa.
20

marzec

Poniedziałek

Dusza powinna tylko woli i upodobania Bożego szukać i poświęcić temu wszystko.
(Matka Kolumba)
W rocznicę śmierci prosimy o Niebo dla S. Rajmundy Kraus.
21

marzec

Wtorek

O tyle Wam weselsze będzie Święto Zmartwychwstania, o ile wierniej
i z gorętszą miłością iść będziecie za Jezusem cierpiącymi i krzyż dźwigającym.
(Matka Kolumba)
Rocznica śmierci Siostry Zdzisławy Stepczyńskiej.
22

marzec

Środa

Nie traćcie sposobności do zbierania rozmaitych zasług dla nieba.
(Matka Kolumba)
Rocznica odejścia do Pana S. Katarzyny Stepczyńskiej.
Dziś przypada kwartalny dzień pokuty, całodobowa adoracja wynagradzająca.
23

marzec

Czwartek

Pokusy, niedoskonałości, uchybienia nawet, gdy pochodzą tylko z ułomności
i gdy się ich wyrzekamy, nie mogą być powodem, aby się oddalać od Stołu Pańskiego. Znajdziecie w Komunii św. lekarstwo najskuteczniejsze na wszystkie choroby dusz waszych.
(Matka Kolumba)
24

marzec

Piątek

Żal ogarnia dusze w godzinie śmierci z utraconego czasu, z nieskorzystania ze sposobności do zasług. Pamiętajcie na to ciągle, a wszystkie trudności i cierpienia inaczej Wam się wydawać będą, chwytać będziecie każdą sposobność, aby się wypłacać Bogu i zasługiwać na wyższy stopień miłości Jego tu i w wieczności.
(Matka Kolumba)
Dziś odeszły do Pana: S. Dyzmaza Mazur i S. Ekspedyta Birecka.
25

marzec

Sobota

Żadna dusza nie wie do jakiego stopnia miłości Bóg ją przeznaczył, więc powinna prosić Boga, aby sam urządzał wszystko i pobudzał ją do czynienia na każdy dzień tyle aktów miłości, ile chwała Jego i uświęcenie jej wymaga.
(Matka Kolumba)
26

marzec

Niedziela

Przyjmować z miłością i poddaniem się wszystkie próby życia, jakiekolwiek by one były.
(Matka Kolumba)
Rocznica śmierci S. Ksawery Gawrońskiej.
27

marzec

Poniedziałek

Kochać Boże Serce Jezusa w zmaganiach, w oschłości, w zamęcie
i w cierpieniach tak, jak w spokoju i łagodności: kochać Go, gdy pociąga nas ku temu upodobanie i gdy świat nas prześladuje, kiedy nasze serce jest w ukojeniu i kiedy nasz duch jest powalony i gdy nasze serce nie mówi nic – oto prawdziwe cechy miłości wspaniałomyślnej.
(Matka Kolumba)
Prosimy o wieczną radość dla S. Zofii Obłoza.
28

marzec

Wtorek

Oby Pan Jezus wychodzący z grobu i tryumfujący nad śmiercią i nad piekłem dał nam łaskę wyjść z grobu grzechów i oziębłości naszej, z różnych niedoskonałości i zwyciężyć piekło ze wszystkimi pokusami jego.
(Matka Kolumba)
Rocznica śmierci S. Eweliny Szarzyńskiej.
29

marzec

Środa

Oto teraz czas najdroższy, oto teraz czas sposobny, oto teraz dzień zbawienia.
(Matka Kolumba)
Rocznica odejścia do Pana S. Felicyty Myc.
30

marzec

Czwartek

W spoglądaniu na Pana Jezusa czerpać będziecie światło, siłę i odwagę.
(Matka Kolumba)
31

marzec

Piątek

Pociągnij mnie do Siebie. Sercu Twojemu polecam siebie, wszystkich
i wszystko!
(Matka Kolumba)
Dziś odeszła do Pana S. Melania Zammler.

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone