Matka Kolumba
Wtorek, 23 stycznia 2018 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy | Wtorek II tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

KLASZTORY

12. RYDZYNA

ul Kościuszki 53
64-130 Rydzyna
telefon: 65 538-05-39
e-mail: dominikanki-rydzyna@wp.pl

           Siostry dominikanki przyjechały po raz pierwszy do Rydzyny  na prośbę prymasa Polski ks. kardynała Edmunda Dalbora, w listopadzie 1920 roku, by uzgodnić z władzami  parafii oraz miasta szczegóły dotyczące ich pracy i mieszkania. Dnia 7 stycznia 1921 roku  nastąpiło uroczyste przyjęcie sióstr przez burmistrza, proboszcza i parafian. Pokoje w „szpitalu kościelnym”  zostały dostosowane do potrzeb sióstr i tam też trzy pierwsze  dominikanki rozpoczęły przygotowanie do otwarcia przedszkola w dniu 1lutego. Przedszkole  obejmowało opieką ok. 80 dzieci w godz. 8.00 do 17.00. W tym samym czasie siostry zorganizowały kursy dokształcające dla dorosłych: układania kwiatów i artystycznych wyrobów garncarskich. Dziewczyny dodatkowo uczono ćwiczeń gimnastycznych. Od maja siostry przyjęły pracę przy kościele parafialnym, dbając o piękno ołtarzy. Przy furcie klasztoru rozpoczęła działalność tzw. „apteczka”, która pełniła rolę punktu całodobowej pomocy pielęgniarskiej. Siostry odwiedzały również chorych w ich domach, a gdy była potrzeba, czuwały przy nich nocą. Prowadziły też Stowarzyszenia: Dzieciątka Jezus oraz  Młodzieży Żeńskiej. Od 1922 roku dominikanki zamieszkały w domu zakupionym przez Zgromadzenie, w którym do chwili obecnej mieszkają. W okresie okupacji zostały z niego wyrzucone, a jedna z sióstr była internowana w obozie w Bojanowie. Ich dom  został zamieniony na mieszkanie niemieckiej pielęgniarki, a kaplica na gabinet opatrunkowy. Po wojnie wznowiono działalność przedszkola, które zamknęły władze ludowe w 1962 roku oraz  punktu  pomocy  pielęgniarskiej prowadzonego do czasu urzędowego zakazu. Dominikanki podjęły pracę zakrystianki i czasowo organistki. Siostry katechizowały dzieci i młodzież w salkach w Rydzynie i w sąsiednich wioskach, a od 1990 roku w szkole podstawowej. Obecnie prowadzą grupę fatimską, angażują się w przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania i dbają o liturgiczną formację dzieci. Wraz z nimi przygotowują programy jasełkowe, adoracje i dni papieskie. Pełnią też posługę zakrystianki i kościelnej, dbając o estetyczny wygląd kościoła. Przez ponad 90 lat obecności dominikanek na rydzyńskiej ziemi ulegały zmianie rodzaj i zakres ich prac. Niezmienna w zawierusze dziejowej pozostała ich modlitewna obecność z różańcem w dłoni przy trumnie odchodzących do wieczności parafian oraz troska o miłość do Jezusa obecnego w Eucharystii i pogłębienie wiary wśród mieszkańców. 

Widok na mapie

odsłon: 4237 | aktualizowano: 2013-02-16 23:03 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone