Matka Kolumba
Wtorek, 23 stycznia 2018 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy | Wtorek II tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

KLASZTORY

54. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

Ul. Rycerska 3

97-300 Piotrków Trybunalski

 e-mail: przedszkole@dominikanki.edu.pl; szkola@dominikanki.edu.pl

telefon/fax szkoła i przedszkole 44 6459275

 

1608: Katarzyna Warszycka kupuje pierwsze place pod budowę klasztoru.

1626: W styczniu p. Warszycka pisze do o. Andrzeja Radawieckiego, prowincjała dominikanów list z prośbą o przysłanie do Piotrkowa kilku zakonnic przykładem i nabożeństwem znacznych i do gospodarstwa (…) sposobnych. W tym samym roku 7 zakonnic z klasztoru w Sochaczewie przyjeżdża do Piotrkowa.

1627: Po pożarze drewnianego domu zakonnego mniszki zatrzymują się w Rokszycach u pani Warszyckiej. W Piotrkowie rusza budowa klasztoru i kościoła.

1635: Umiera fundatorka klasztoru, Katarzyna Warszycka.

1637: Dominikanki otrzymują na piśmie akt potwierdzający postanowienia magistratu, na mocy którego m.in. ściana klasztoru mogła zostać oparta na murze miejskim.

1648: Ogień zaprószony przez kucharkę niszczy zabudowania klasztorne i kościół. Dominikanki czeka żmudna odbudowa.

1673: 8 października odbudowany kościół, wcześniej pw. św. Katarzyny Sieneńskiej, zostaje powtórnie poświęcony. Jego patronką zostaje Matka Boża Śnieżna.

1685: w kościele piotrkowskich dominikanek odbywa się uroczyste poświęcenie 4 ołtarzy: Najświętszego Imienia Jezus, śś. Dominika i Jacka, św. Józefa, śś. Wawrzyńca i Rocha.

1767: kościół Matki Bożej Śnieżnej zostaje wyposażony w ambonę. Fundacją sióstr została ona odnowiona i wyzłocona w 1770 r.

1785: Budowę nowej wieży zakończono we wrześniu.

1786: Pożar po raz kolejny niszczy klasztor dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim: (…) nie tylko kościół, ale i klasztor wiele ucierpiał. Spaliły się dachy, sufity, podłogi, drzwi i okna, tak dalece, że zakonnice mieszkać tam nie mogły (…), niektóre przeniosły się do rodzin swych, lub dworów sąsiednich i tam zostawały do czasu odbudowania klasztoru.

1788: 8 maja ks. bp Kozierowski święci dzwony kościelne, nadając im imiona „Stanisław” i „Ignacy”. Do ich odlania wykorzystano m.in. materiał z poprzednich dzwonów, spalonych w pożarze.

1789: W Lustracyi miasta Piotrkowa pojawia się wzmianka o klasztornej szkole dla dziewcząt.

1792: Uroczyste przeniesienie szczątków zakonnych pochowanych w krypcie pod nawą kościoła do nowego grobu, pod ławkami po lewej stronie kościoła. Nabożeństwa żałobne ze mszami i kazaniami trwały trzy dni.

1833: Od tego roku przełożona Katarzyna Busiakiewiczówna cały czas przełożeństwa swego na reparacyę kościoła i klasztoru obróciła, sama robót dozorując i ciągle się niemi zajmując.

1854: Mniszki kontynuują remonty: klasztor zostaje z zewnątrz i wewnątrz odrestaurowany, zakupione są i opasane murem place na ogród, zrobiono też  małe klasy dla dziewcząt w miejscu, gdzie przed pożarem były ganki w klasztorze dotykające kościoła.

1864: Po ukończeniu remontów w klasztorze, gruntownie odnowiona zostaje świątynia.

Kościół Matki Bożej Śnieżnej, cały uporządkowany i ozdobiony nie bogato, ale starannie i (…) gustownie, gromadzi zakonnice i wiernych w niespokojnym czasie: dochodzą wieści między innymi o egzekucji Romualda Traugutta i jego towarzyszy, a reforma szkolnictwa prowadzi do rusyfikacji Polaków.

W Królestwie Polskim trwa likwidacja większości klasztorów. Już wkrótce panny dominikanki będą zmuszone opuścić Piotrków.

1869: Utworzenie nowej całkiem instytucyi gimnazjum żeńskiego rządowego, dało powód do zabrania na ten cel klasztoru ich.

17 dominikanek zamieszkujących piotrkowską klauzurę otrzymuje nakaz opuszczenia miejsca, które służyło mniszkom przez niemal trzy wieki. Zakonnice zostają przewiezione do klasztoru po Bernardynach we wsi Święta Anna zwanej, pod Przyrowem, gdzie zgromadzenie funkcjonuje do dzisiaj.

 

2013.

Cztery wieki od fundacji klasztoru i mimo 144-letniej nieobecności dominikańskich mniszek w Piotrkowie, kościół Matki Bożej Śnieżnej wciąż nazywany jest przez mieszkańców kościołem „U Panien”.

W tę bogatą historię, niezbadanym wyrokiem Bożej Opatrzności, wpisują się dzieje naszego Zgromadzenia. Na prośbę Rektora Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek, Księdza Ireneusza Bochyńskiego, zaistniała w dniu 1 września 2013 roku. w odrestaurowanych murach klasztoru Panien Dominikanek – nowa placówka Sióstr Dominikanek.

Siostry prowadzą Katolickie Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole i Katolicką Niepubliczną Dwujęzyczną Szkołę Podstawową, katechizują w szkołach ponadgimnazjalnych, podstawowych i przedszkolach oraz aktywnie uczestniczą w inicjatywach podejmowanych przez Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek.

 Zapraszamy na stronę:

 www.dominikanki.edu.pl

 odsłon: 4154 | aktualizowano: 2016-08-20 14:30 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone