Matka Kolumba
Wtorek, 23 stycznia 2018 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy | Wtorek II tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

MOŻESZ POMÓC

DPS Broniszewice

Od 65 lat prowadzimy Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych psychoruchowo chłopców w małej wiosce Broniszewice koło Pleszewa. W naszym domu mieszka 56 chłopców. Wśród mieszkańców naszego Domu są niesłyszący, niedowidzący, osoby z autyzmem i cierpiący na epilepsję. Większość z nich przebywa tu od najmłodszych lat. Jest to jedyne miejsce ich życia, w którym pozostają aż do swojej śmierci. W większości nie znają swoich rodziców. Niektórzy nigdy nie będą mogli ucieszyć się widokiem świata czy usłyszeć głosu innych.

Dom jest starym, ciasnym XIX wiecznym pałacem, stale przez lata remontowanym, dostosowywanym do standardów ustawowych obowiązujących Domy Pomocy Społecznej. Ze względu na szczególny charakter naszego Domu, który wpisany jest w rejestr zabytków, prace remontowe wymagają specjalnych warunków i odpowiedniego doboru materiałów, co wiąże się z wysokimi kosztami finansowymi.
W budynku jest bardzo ciasno: na grupie gdzie mieszkają chłopcy leżący i poruszający się jedynie na wózkach formalnie nie ma Sali dziennego pobytu. Jedynym większym pomieszczeniem jest sala przy kaplicy na drugim piętrze która pełni funkcję sali teatralnej, kaplicy, jadalni, a także sali różnego rodzaju zajęć i spotkań.

Kolejna sprawa to dach i wieża, która grozi zawaleniem. Po wichurze w 2007 r. został zniszczony dach i część budynku. Pomimo remontu pod wpływem deszczu, śniegu itd. okazuje się, iż woda dostaje nam się do wewnątrz budynku niszcząc pomieszczenia w których mieszkają nasze dzieci i młodzież. Stan wieży stwarza coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.
Dom nie spełnia wymogów opieki nad tak głęboko dotkniętymi chorobami i niepełnosprawnością dziećmi. Część naszych chłopców jest leżąca. Chcąc nadal nieść im pomoc jesteśmy zmuszone do wybudowania nowego domu. Borykamy się z trudną sytuacją finansową. Oprócz wiary, nadziei i miłości nie posiadamy nic. Wiemy tylko, iż bardzo pragniemy służyć nadal tym Dzieciom, i że znajdą się ludzie, którzy pomogą nam w realizacji tego celu. Każdy najmniejszy finansowy dar pomoże nam sprostać tej inicjatywie. Bardzo chcemy, żeby nasi chłopcy mieszkali w bezpiecznych i godnych warunkach, na jakie zasługują.

Nr konta DPS Broniszewice: BZ WBK 86 1090 1131 0000 0001 2301 4388

odsłon: 6245 | aktualizowano: 2014-04-15 22:06 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone