Matka Kolumba
Niedziela, 21 stycznia 2018 r. imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory | II Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Agnieszki

O ZGROMADZENIU

Siostry św. Dominika

 "Zgromadzenie nasze należy do wielkiej rodziny zakonnej, założonej przez św. Dominika.
Zakon Kaznodziejski od początku został specjalnie ustanowiony dla głoszenia Słowa Bożego i zbawiania dusz. Dlatego wszystkie siostry, naśladując Chrystusa zwiastującego rzeszom Królestwo Boże, poświęcają się realizacji apostolskich zadań Kościoła".

Konstytucje Zgromadzenia, p.3


"W ramach Zakonu Dominikańskiego Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, za Chrystusem, który został posłany do ubogich i źle się mających (por. Łk 4,18; 3,31), przyjmuje jako swój cel: głoszenie prawdy Ewangelii najbardziej potrzebującym".

Konstytucje Zgromadzenia, p. 4

Cel ten Zgromadzenie realizuje zarówno w krajach katolickich, jak i na misjach. W zależności od potrzeb dominikanki podejmują:

- nauczanie prawdy ewangelicznej

- podnoszenie oświaty środowiska

- niesienie pomocy cierpiącym

Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych
są radością i nadzieją, smutkiem i trwogą każdej siostry.

Konstytucje Zgromadzenia, p 5

Jan Paweł II przypomniał w dokumencie dotyczącym życia zakonnego Vita consecrata, że obecnie rozszerzyło się jakby pojęcie "ubogi, potrzebujący". Gdy myśli się dziś o ubóstwie, trzeba mieć na uwadze zarówno dysproporcje w podziale dóbr materialnych i wynikającą stąd nędzę, ale też potrzebę wprowadzenia pierwiastka duchowego w wymiar bytowania ludzi żyjących w dostatku materialnym, a często zagubionych religijnie i moralnie. Krąg "najbardziej potrzebujących" wciąż się poszerza. Tak więc dominikanki muszą wciąż na nowo przyjmować światło Ducha Świętego i otwierać się na nowe formy apostolstwa, by niezmiennie pełnić dominikańskie posłanie głoszenia Prawdy, czyli Chrystusa: wszędzie, wszystkim i na wszelkie sposoby.

odsłon: 57616 | aktualizowano: 2017-02-06 20:47 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone