Matka Kolumba
Wtorek, 23 stycznia 2018 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy | Wtorek II tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

apostolstwo

APOSTOLSTWO


Zgromadzenie Sióstr św. Dominika podejmuje nakaz Zbawiciela: Idźcie …i głoście światu Ewangelię.

Nasze apostolstwo w Kościele wyznacza nam cel, jaki postawiła Zgromadzeniu Założycielka, Czcigodna Sługa Boża Matka Kolumba. Tym celem jest głoszenie prawdy ewangelicznej najbardziej potrzebującym. Jak go realizujemy?


Przepowiadamy Ewangelię głównie poprzez katechizację – nauczając prawd wiary i troszcząc się, by nasze życie było pociągającym świadectwem życia Ewangelią dla wszystkich. Uczymy zatem w szkołach, ale głosimy też Chrystusa podczas organizowanych przez nas rekolekcji, dni skupienia, czuwań modlitewnych. Coraz częściej zdarza się, że prowadzimy rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży.

Naszą troską jest podnoszenie oświaty środowiska. Od początku istnienia prowadziłyśmy przy naszych klasztorach szkoły dla dzieci z ubogich środowisk, których nie było stać na edukację. Dziś prowadzimy przedszkola, troszcząc się o wychowanie najmłodszych. 

Niesienie pomocy cierpiącym – to szczególny wymiar apostolstwa, dostrzegania Chrystusa w najbardziej bezbronnych, troski o chorych, przygotowywania odchodzących z tego świata na spotkanie z Panem. Tu w szczególny sposób doświadczamy, że radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych są radością i nadzieją, smutkiem i trwogą każdej siostry.

 

odsłon: 7980 | aktualizowano: 2011-07-23 19:55 |

Zgromadzenie Sióstr
św. Dominika

Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel. (0-12) 4252405
domgen@dominikanki.pl

© 2010 - 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone