Paralaksa tła

Odnowienie ślubów

Sierpień 7, 2018
Przemienienie Pańskie
Sierpień 6, 2018
Uroczystość św. Dominika — Śluby Wieczyste
Sierpień 8, 2018

W przeddzień Uroczystości świętego Ojca Dominika pięć naszych Sióstr odnowiło śluby czasowe. W pierwszym klasztorze Zgromadzenia - w Tarnobrzegu - Wielowsi, tu, gdzie żyła Matka Kolumba Białecka, Siostra Julia Jelińska oraz Siostra Maksymiliana Paulenka ślubowały Bogu żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie przez dwa lata, natomiast Siostry: Kazimiera Korzeniewska, Lena Malinowska, Helena Sieniawska oraz Michalina Markiewicz złożyły śluby na jeden rok. Te cztery Siostry przez najbliższy rok będą przygotowywać się podczas tzw. junioratu ścisłego do złożenia profesji wieczystej. 

Dziękujemy Bogu za dar powołania naszych Sióstr.