Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Maj 15, 2018

Majowy OP-czaj

W sobo­tę, 12 maja 2018 r., w naszym klasz­to­rze odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie z serii OP-czaj. W tym mie­sią­cu gościem szcze­gól­nym nasze­go spo­tka­nia była Mat­ka Boża. Sio­stra Mar­ce­li­na po wpro­wa­dze­niu w tema­ty­kę i pro­gram spo­tka­nia […]
Maj 15, 2018

Majówka u Matki Kolumby

We śro­dę, 9 maja 2018 r., jak co roku, spo­tka­ły­śmy się na imie­ni­no­wej majów­ce u Mat­ki Kolum­by w Jaśnisz­czach. W spo­tka­niu wzię­li udział para­fia­nie z Jaśniszcz z miej­sco­wym pro­bosz­czem, o. Naza­rem, nasze Sio­stry z Żół­kwi […]
Maj 14, 2018

Pozdrowienia z Francji

W nie­dzie­lę 13.05 Para­fię św. Pio­tra i Paw­ła w Lis­sieu we Fran­cji odwie­dził ks. bp Emma­nu­el Gobil­liard, biskup pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji lyoń­skiej. Nasze siostry przy­je­cha­ły do Lis­sieu w paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku. Wspól­no­ta Fran­cu­ska przy­ję­ła je z otwar­tym […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej