Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Luty 14, 2018

Wielki Post

Wiel­ki Post – patrzę na CHRYSTUSA ukrzy­żo­wa­ne­go – tu nie cho­dzi o wiel­kie dzia­ła­nia, umar­twie­nia czy nad­zwy­czaj­ne modli­twy, tu idzie o MIŁOŚĆ, któ­ra nie szu­ka swe­go. Chry­stus zamiast rado­ści, prze­cier­piał krzyż, […]
Luty 13, 2018

Bł. Jordan z Saksonii

Trzy­dzie­sto­let­ni prze­ło­żo­ny gene­ral­ny Zako­nu, do któ­re­go wstą­pił dwa lata wcze­śniej. Żart? Nie. Ta histo­ria wyda­rzy­ła się napraw­dę, a boha­te­rem, o któ­rym mówi­my jest bł. Jor­dan z Sak­so­nii, bez­po­śred­ni następ­ca św. Domi­ni­ka. Miał […]
Luty 12, 2018

Zmarła Siostra Wacława

W nie­dzie­lę, 11 lute­go ode­szła do Pana nasza Sio­stra Wacła­wa Sta­ni­sła­wa Sar­nic­ka OP.  Uro­dzi­ła się 3 lip­ca 1949 roku w Bart­ków­ce, die­ce­zja prze­my­ska. Do Zgro­ma­dze­nia wstą­pi­ła w kwiet­niu 1968 roku. 26 sierp­nia […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Błogosławiona Julia"Matka sierot", niezwykły pedagog, stała się świadkiem miłosierdzia w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Poznajcie Siostrę Julię.


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej