Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Wrzesień 12, 2018

Nowy rok szkolny w Kaliningradzie

Nowy rok szkol­ny już wszę­dzie się zaczął. Nasze Sio­stry z Kali­nin­gra­du pod­ję­ły kolej­ny, dru­gi już rok posłu­gi w para­fii św. Woj­cie­cha. W nie­dzie­lę, 9 wrze­śnia, pod­czas Mszy świę­tej poświę­co­ne zosta­ły tor­ni­stry […]
Wrzesień 12, 2018

Jubileusz 65-lecia ślubów zakonnych Siostry Hilarii

W sobo­tę, 8 wrze­śnia, w Świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w naszym domu w Kiel­cach świę­to­wa­li­śmy Jubi­le­usz 65 – lecia ślu­bów zakon­nych naszej sio­stry Hila­rii Lis. Mszy Świę­tej Jubi­le­uszo­wej prze­wod­ni­czył ks. Bp Marian Flor­czyk, […]
Wrzesień 10, 2018

Obchody jubileuszowe w Zaczerniu

W sobo­tę, 8 wrze­śnia świę­to­wa­ły­śmy w Zaczer­niu Jubi­le­usz 100-lecia nasze­go poby­tu w tutej­szej para­fii. Uro­czy­stość jubi­le­uszo­wa połą­czo­na była z odpu­stem para­fial­nym. Mszę Świę­tą dzięk­czyn­ną pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Bisku­pa Jana Wątro­by – ordy­na­riu­sza […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej