Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Listopad 6, 2018

Listopadowe Czuwanie w Białej Niżnej

„Bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy w duchu, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo nie­bie­skie – dro­ga poko­ry i skru­chy” Niech Bóg będzie uwiel­bio­ny. Czas noc­ne­go czu­wa­nia to wiel­ki czas łaski i Boże­go bło­go­sła­wień­stwa. W tym mie­sią­cu mło­dzież włą­czy­ła […]
Listopad 6, 2018

Bal Wszystkich Świętych

W Bia­łej Niż­nej i Nawo­jo­wej balo­wa­li Wszy­scy Świę­ci…
Listopad 5, 2018

Święci w zasięgu — Matka Boża Płacząca

Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Pła­czą­cej w La Salet­te, poło­żo­ne na wyso­ko­ści 1800 m n.p.m. pomię­dzy górą Pla­ne­au (1804 m), a zbo­cza­mi Gar­gas (2208 m) i Cha­mo­ux (2198 m). Histo­ria tego nie­zwy­kłe­go miej­sca, poło­żo­ne­go w prze­pięk­nej kotli­nie wple­cio­na […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej