Paralaksa tła

Alleluja!

3 kwietnia, 2021
Droga Krzyżowa w Lissieu
1 kwietnia, 2021
Juniorat wieczysty w Zakliczynie
21 kwietnia, 2021

Dzieląc z Wami radość Świąt Wielkiej Nocy , życzymy, aby Ten, który dla nas umarł i zmartwychwstał był źródłem pokoju, radość i nadziei.

Niech zwycięstwo Jezusa napełnia Wasze serca pewnością, że od tego momentu nie ma dla nas sytuacji bez wyjścia, bo On dla nas na nowo otworzył niebo.

Życzymy wierności Jana, który wytrwał przy Mistrzu w godzinie Jego śmierci…
Wiary Maryi, którą przeprowadziła Kościół przez ciszę Wielkiej Soboty…
Miłości Marii Magdaleny, która przy pustym grobie w ogrodniku rozpoznała Nauczyciela…
Odwagi Piotra, który mimo upadku powstał i całe swoje życie skierował ku Chrystusowi.

Niech Zmartwychwstały obficie Wam błogosławi i udziela wszystkich potrzebnych łask do wiernego trwania przy Nim w codzienności.

Błogosławionych Świąt.