Jednym z wymiarów apostolstwa, jaki postawiła przed Zgromadzeniem Sióstr św. Dominika Założycielka, Sługa Boża Matka Kolumba Białecka, jest podnoszenie oświaty. Polecenie to Siostry na przestrzeni lat realizowały w różny sposób. Dziś działania wychowawcze podejmowane przez Zgromadzenie mają miejsce przede wszystkim w szkołach oraz przedszkolach.

Jest też cały szereg inicjatyw o charakterze doraźnym, które łączą w sobie wymiar religijny i oświatowy. Siostry organizują i prowadzą m. in. półkolonie, kolonie, zimowiska, wycieczki oraz pielgrzymki. Często z tych form korzystają dzieci z rodzin najuboższych.
parallax background


Szczególnym miejscem realizacji zadań wychowawczych są dziś świetlice. Obecnie Zgromadzenie prowadzi trzy tego typu placówki: w Orzyszu, w Czortkowie na Ukrainie, oraz w Ułan – Ude na Syberii. Zdarza się, że Siostry ze względu na różne okoliczności, zastępują rodziców w najbardziej podstawowych funkcjach rodzicielskich, takich jak zadbanie o wyżywienie, higienę, leczenie, ubranie i podstawową opiekę. Pomagają dzieciom w ich edukacji ucząc je czytać, pisać i liczyć. W świetlicach prowadzone są regularne zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe czy taneczne. Siostry dbają też o integrację swoich podopiecznych organizując dla nich różne zabawy okolicznościowe czy wspólne wycieczki. Starają się budzić w dzieciach zainteresowania, by mogły i chciały starać się o własne wykształcenie.
Innym miejscem, w którym Zgromadzenie realizuje cel postawiony przez Założycielkę Zgromadzenia jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby w Kielcach. Jest to placówka niepubliczna, przeznaczona dla dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym: niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu, objętych kształceniem specjalnym lub wymagających specjalnych oddziaływań psychologiczno - pedagogicznych i rewalidacyjnych lub też wymagających opieki w czasie nauki szkolnej z powodu pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich w związku z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym. Dzieci przebywają w Ośrodku od poniedziałku do piątku. Uczą się w pobliskiej szkole, a po lekcjach rozpoczynają zajęcia w internacie. To czas na odrabianie lekcji i naukę, rozwijanie talentów, zajęcia sportowe, rewalidacyjne, wspólne porządki czy wycieczki.

 

Wzorem w podejmowaniu tych inicjatyw jest dla Sióstr Matka Kolumba Białecka, oraz bł. Siostra Julia Rodzińska, wychowawczyni i pedagog wysokiej klasy, nazwana „matką sierot”.