Działalność sióstr dominikanek wśród najmłodszych zmieniała przez lata swoją zewnętrzną formę: od ochronek do obecnych przedszkoli. Zmieniał się także zakres działalności sióstr. Poszerzało się terytorium, z którego pochodziły dzieci. Najpierw była to chata chłopska i bezwzględna konieczność elementarnej edukacji z zakresu podstaw higieny, dożywianie głodnych, uczenie podstawowych zasad kultury.

W obecnych czasach częściej spotykamy się z dziećmi dotkniętymi biedą moralną i duchową, a także z wieloma deficytami rozwojowymi (problemy logopedyczne, nadpobudliwość, zaburzenia emocjonalne, itp.).
parallax background


Misją naszych przedszkoli jest wychowywanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych; w każdym przedszkolu prowadzona jest oczywiście katechizacja. Umożliwiając dzieciom wszechstronny rozwój zapewniamy wiele ciekawych zajęć dodatkowych: język angielski, rytmika, zajęcia taneczne, sportowe, korekcyjne, logopedyczne, plastyczne, teatralne i inne.

Nadrzędnym zadaniem przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, dlatego obecność sióstr dominikanek w przedszkolu nie ogranicza się tylko do troski o najmłodszych. Działalnością apostolską obejmujemy także rodziców, otaczając ich modlitwą i wsparciem. Dbając o ich formację religijną, organizujemy dla nich comiesięczne Msze święte oraz dni skupienia, szczególnie w Adwencie oraz w Wielkim Poście.
parallax background