Posługa głoszenia Ewangelii podejmowana przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika nie zamyka się w granicach katechezy szkolnej. Tam, gdzie jesteśmy, włączamy się w prowadzenie grup działających przy parafiach. Naszą posługą duszpasterską obejmujemy zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.
Duchowość eucharystyczną dzieci i młodzieży pogłębiają spotkania w Eucharystycznym Ruchu Młodych, którego celem jest uformowanie

młodego człowieka na przyjaciela Jezusa, który żyje Eucharystią i jest apostołem w swoim środowisku. Podstawą ERM jest Pismo Święte. Lektura Ewangelii odbywa się na spotkaniach grupy. Młodzi ludzie poznają też podczas spotkań strukturę Mszy świętej, aby móc w niej uczestniczyć w sposób bardziej świadomy. Podejmują również posługę liturgiczną w swoich parafiach.


Czynnemu uczestnictwu w liturgii sprzyja także działalność scholi dziecięcych oraz chórów parafialnych prowadzonych przez siostry. Śpiew jednoczy wspólnotę, a przygotowywane na odpowiednie okresy pieśni pozwalają głębiej przeżywać tajemnice roku liturgicznego.


Wśród grup dziecięcych, które siostry prowadzą, należy wymienić Dziewczęcą Służbę Maryjną (DSM), w niektórych regionach zwaną Bielankami. Podstawowym celem tej grupy jest pomoc w odkrywaniu właściwego obrazu dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej. Formacja osobista oraz praca apostolska mają tu charakter maryjny. Dziewczęta włączają się w październikowe nabożeństwa różańcowe, uczestniczą w adwentowych Mszach świętych roratnich, pielgrzymują do sanktuariów maryjnych. Wspólnotę integrują również zabawy organizowane przy różnych okazjach. Swoje święto patronalne DSM obchodzi 8 grudnia – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Tego samego dnia świętuje Rycerstwo Niepokalanej. Celem Rycerstwa Niepokalanej jest zawierzenie swojego życia, wszystkich problemów i nadziei Matce Bożej Niepokalanej i wypraszanie u Boga, przez potężne wstawiennictwo Maryi, łaski nawrócenia grzeszników, zbawienia świata oraz dawanie swoim postępowaniem świadectwa życia zgodnego z przykazaniami Bożymi. Najbardziej prężna grupa Rycerzy (dorosłych) i Rycerzyków (dzieci) Niepokalanej prowadzona jest przez nasze siostry w Wielowsi. Duchowość różańcową promujemy tworząc grupy różańcowe – Róże Żywego Różańca dorosłych oraz dzieci.
Pamiętając, że „wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17), staramy się angażować dzieci i młodzież w czynną pomoc bliźnim w ramach wolontariatu. Istnieją zatem grupy wolontariuszy przy prowadzonych przez Zgromadzenie dziełach, współpracujemy z Caritas Polska oraz różnymi fundacjami. W ten sposób chcemy zaszczepiać w młodych ludziach wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
Grupy i wspólnoty są bardzo ważną rzeczywistością we współczesnym świecie. Są zaczynem odnawiającego się wciąż Kościoła. Pragniemy, aby młodzież i dorośli poprzez uczestnictwo w życiu małych wspólnot pogłębiali swoją więź z całym Kościołem powszechnym.