Czy można dziś kochać katechezę? Tak. Czy katechizacja dzieci i młodzieży jest zadaniem łatwym? Nie. Wierzymy jednak, że żywe świadectwo relacji z Bogiem ma ogromną wartość dla każdego, szczególnie młodego człowieka we współczesnym świecie. Pragniemy poprzez tę uprzywilejowaną formę posługi Słowa w Kościele umacniać wiarę, prowadzić do spotkania żywego Boga w liturgii, a także motywować do „zejścia z kanapy”, bo przecież każdy chrześcijanin ma być na mocy nakazu Chrystusa apostołem w swoim środowisku.
parallax background

Katechizujemy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Mamy świadomość, że proces katechetyczny dokonuje się nie tylko w klasie szkolnej. Musi on odbywać się także w środowisku Kościoła, by nauczanie prawd wiary miało stałe odniesienie do liturgii. Działające przy parafiach grupy, do których zapraszamy dzieci i młodzież, angażują się w przygotowanie Eucharystii oraz ubogacają swoją obecnością uroczystości kościelne w roku liturgicznym. Wiemy, że świat potrzebuje dziś nie tyle nauczycieli, co prawdziwych świadków. Dlatego żyjąc duchowością eucharystyczną pragniemy dzielić się Chrystusem z młodymi. W katechezie bowiem chodzi o życie wiary, a liturgia i sakramenty pozwalają spotkać Jezusa żyjącego w Kościele.