W naszej posłudze głoszenia wychodzimy naprzeciw duchowym potrzebom młodych ludzi, przygotowując dla nich rekolekcje. W naszych klasztorach organizujemy rekolekcje dla dziewcząt. Jest to czas pogłębiania wiary i więzi z Jezusem poprzez modlitwę, adorację, studium Słowa Bożego oraz uczestnictwo w życiu zakonnej wspólnoty. Umacniamy się wzajemnie świadectwem wiary i radości chrześcijańskiej.

Od kilku lat dziewczęta mogą również doświadczyć radości płynącej z konkretnej służby bliźniemu podczas rekolekcji połączonych z wolontariatem w naszym Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. To niezwykła okazja, by dostrzec piękno oblicza Chrystusa w drugim człowieku, tym najbardziej potrzebującym.
Żyjemy w Kościele i dla Kościoła. Dlatego chętnie podejmujemy posługę głoszenia rekolekcji wielkopostnych w parafiach dla dzieci i młodzieży. Doświadczamy radości głoszenia Ewangelii, ale też ubogacamy się wiarą tych, do których Pan nas posyła. Pragniemy dawać okazję młodym ludziom, by spotkali Jezusa w Jego Słowie, które jest zawsze aktualne, a także podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, w sakramencie pojednania oraz w Eucharystii. Korzystając z nowych form przepowiadania, dostosowanych do mentalności współczesnego młodego człowieka, nie zapominamy, że Tym, który ostatecznie daje wzrost jest sam Bóg.