Jednym ze sposobów głoszenia Ewangelii jest towarzyszenie osobom cierpiącym w ich chorobie. Matka Kolumba Białecka kładła siostrom na sercu konieczność wypełniania posługi miłosierdzia. Sama dawała przykład miłości bliźniego do tego stopnia, że nazywana była przez ludność wielowiejską „Aniołem dobroci”. Jako Zgromadzenie jesteśmy wierne dziedzictwu naszej Matki i wszędzie tam, gdzie jesteśmy – posługujemy chorym. Mapa obecności Sióstr Dominikanek naznaczona jest różnorodnymi dziełami podejmowanymi w służbie życiu.

W Polsce, oprócz prowadzenia Domów Pomocy Społecznej i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego siostry pracują w szpitalach jako pielęgniarki. W Tyczynie siostry działają przy miejscowej stacji „Caritas” jako pielęgniarki środowiskowe. Udają się do chorych, aby wykonywać w ich domach konieczne zabiegi pielęgniarskie, otaczając pacjentów także opieką duchową. W wielu klasztorach jedna z sióstr odwiedza chorych na terenie parafii. Siostry te pomagają osobom potrzebującym w codziennych czynnościach a także poprzez rozmowę, lekturę i wspólną modlitwę wpływają na sferę duchową.

Na Białorusi siostry posługują w przychodniach prowadząc specjalistyczne badania. Zarówno w tym kraju, jak i na Ukrainie oraz w Rosji siostry regularnie odwiedzają chore i starsze osoby służąc im pomocą. W Ułan – Ude siostry regularnie odwiedzają dzieci przebywające w sanatorium przeciwgruźliczym. We Włoszech jesteśmy obecne w klinice w Mugnano koło Neapolu, gdzie siostry pracują na oddziałach, są pielęgniarkami a także pracują w aptece.

Szczególna sytuacja w Afryce, gdzie dostęp do pomocy medycznej jest bardzo ograniczony sprawia, że przy naszych domach w Garoua Boulaï i Bertoua siostry prowadzą ośrodek zdrowia oraz aptekę. Ponadto w Garoua Boulaï od kilku lat funkcjonuje oddział położniczy a w Bertoua gabinet dentystyczny, jeden z nielicznych we wschodniej części kraju.