W kulturze amerykańskiej nie jest czymś oczywistym, że dzieci opiekują się swoimi starszymi rodzicami. Ludzie ci często sami muszą zatroszczyć się o godne przeżycie ostatnich lat swego życia. Już w latach dwudziestych XX wieku Siostry Dominikanki były pionierkami w tworzeniu domów opieki dla osób starszych w USA. Dziś Zgromadzenie prowadzi dwie takie placówki: w Milwaukee oraz w Justice.

Siostry pracują w administracji, jako pielęgniarki i jako pomoc pielęgniarek. Dbają też o aktywizację rezydentek, pracują jako szefowe kuchni oraz intendentki. Przede wszystkim jednak starają się stworzyć swoim podopiecznym dom, w którym panuje rodzinna atmosfera, dać poczucie bezpieczeństwa i godności, pokój, miłość, a także zapewnić fachową opiekę medyczną. Rezydentki mają możliwość uczestniczenia w codziennej Mszy św. oraz korzystania z sakramentów. Mogą też odmawiać wspólnie z Siostrami różaniec, a także uczestniczyć w codziennej godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Rezydentki i Siostry mieszkają w jednym domu tworząc wspólnotę. Bardzo ważna jest pomoc w początkowym trudnym okresie rozstania z własnym domem, przyjaciółmi, sąsiadami i otoczeniem. Siostry towarzyszą w tych chwilach i pomagają zaakceptować tę zmianę. Poprzez pełną życzliwości obecność i rozmowę dotykają tematu śmierci i starają się przygotować zarówno rezydentki, jak i ich rodziny na moment odejścia do Pana. Gdy któraś z podopiecznych umiera, zwykle Siostry modlą się przy jej łóżku.

Nasze domy opieki tworzy także personel świecki. Codzienna praca połączona jest z formacją duchową. Siostrom zależy na tym, by człowiek postrzegany był jako wartościowy w każdym okresie swego życia, ponieważ stworzony jest na obraz Boga. W chorych ludziach pragniemy widzieć oblicze cierpiącego Chrystusa.