parallax background

Nadzwyczajna Kapituła Zgromadzenia

21 lutego, 2018
73. rocznica śmierci bł. Julii Rodzińskiej
20 lutego, 2018
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży
21 lutego, 2018
73. rocznica śmierci bł. Julii Rodzińskiej
20 lutego, 2018
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży
21 lutego, 2018

W dniu 73 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Siostry Julii Rodzińskiej rozpoczęłyśmy bezpośrednie przygotowanie do Nadzwyczajnej Kapituły Zgromadzenia wraz z o. bp Damianem Muskusem OFM, który przewodniczył Eucharystii w kaplicy domu generalnego w Krakowie.

Przyzywamy światła Ducha Świętego, by pozwolił nam odczytać Boży zamysł względem Zgromadzenia i znaki czasu, które stawiają nowe wyzwania. Dzisiaj też wpatrujemy się w przykład oddanej, ofiarnej i wiernej miłości naszej błogosławionej siostry.

Siostra Julia Rodzińska czuła się bezpieczna w rękach Boga, w miejscu, gdzie była ciemność, chłód. Zachowała poczucie bliskości i zawierzenia Bogu, która uczyła Ją więzi z Ojcem. Siostra Julia zdała egzamin z zaufania Bogu i egzamin z człowieczeństwa. To nie Bóg, ale zło wystawiło ją na próbę. Miała siłę oprzeć się całej machinie nienawiści. Dała radę, bo zachowała godność ludzką i godność Dzieci Bożych. Dzięki modlitwie zachowała nadzieję we wszelkiej próbie. Zachowała ją w sobie i umacniała nadzieję w innych, niosła innym pociechę. Ocaliła innych od rozpaczy i zwątpienia w miejscu ciemności. Za drutami obozu ocaliła nadzieję swoją i innych. Wołała Ojcze nasz i gromadziła więźniów na modlitwie. Błagała Boga o przebaczenie dla oprawców. Przebaczenie to jedyny sposób, by nie utracić więzi łączącej z Bogiem i ludźmi. Tak często się ranimy, ale przez przebaczenie ocalamy w sobie miłość. Przelana krew jest świadectwem heroicznej miłości. Zróbmy wszystko, by ten głos świadków był i dziś słyszany i by dzięki wołaniu męczenników MIŁOŚĆ była przyjmowana i kochana. W homilii, O. bp przywołał słowa św. Jana Pawła II z Mszy beatyfikacyjnej 108 męczenników II wojny światowej, z Warszawy z 1999 r.: odżywa w nas wiara, iż bez względu na okoliczności, we wszystkim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (por. Rz 8, 37). Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg «jest miłością!» Uwierzcie na dobre i na złe! Obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie!