parallax background

Złoty Jubileusz Sióstr w Calgary

27 marca, 2018
Warsztaty w Ułan – Ude
24 marca, 2018
Rekolekcje w Rogowie
27 marca, 2018
Warsztaty w Ułan – Ude
24 marca, 2018
Rekolekcje w Rogowie
27 marca, 2018

„Ciebie, Boga wysławiamy”- śpiewały serca polskich sióstr dominikanek, pracujących od 50 lat w polskiej parafii p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, u podnóża Gór Skalistych w Kanadzie i świętujących Złoty Jubileusz posługi wśród Polonii oraz 25 - lecie Pierwszej Profesji Siostry Przełożonej Salome Kociuby.

Parafię tę, która jest latarnią morską, wskazującą Polakom na obczyźnie pewny kierunek do Boga i podtrzymującą miłość do Ojczyzny, prowadzą Księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Złoty Jubileusz to wyjątkowy czas uwielbienia Pana Boga i dziękczynienia za otrzymane łaski, za opiekę Królowej Polski, Patronki Emigracji i św. Józefa, który jest Patronem placówki sióstr dominikanek w Calgary.
Dzień sobotni 17 marca br., Dzień Jubileuszu, zaznaczył się opadami śniegu, który pokrywał miasto Calgary, dekorując wszystko na biało, ale szczególnie drzewa, świerki i sosny wyglądały malowniczo pod warstwą białego puchu.
Uroczysta, koncelebrowana Msza św. Jubileuszowa, odprawiona w sobotę, 17 marca o godzinie 18:00 w kościele polskim, pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Mc Grattan, Biskupa Calgary wraz z Księdzem Pawłem Bandurskim, Prowincjałem Księży Chrystusowców, Ks. Proboszczem Jackiem Walkiewiczem, Ks. Wikariuszem Marcinem Bińkowskim oraz innymi zaproszonymi Księżmi – była szczególnym wyrazem uwielbienia i dziękczynienia Bogu za łaskę Jubileuszu.
Obecność Matki Prowincjalnej Heleny Cempy wraz Definitorką Kamilą Bezara z Chicago, wspólne modlitwy, wyrażały wdzięczność za otrzymane łaski i tworzyły serdeczną atmosferę.
Śpiew chóru Vox Populi oraz Ave Maria, wykonane przez solistów, Poczty Sztandarowe: Parafialny i Rycerstwa Niepokalanej, również śpiew licznie zgromadzonych parafian – podkreślały podniosły nastrój.
Podczas kazania, J.E. Ks. Biskup Mc Grattan podkreślił, że Uroczystość Jubileuszową Sióstr Dominikanek przeżywamy w Wielkim Poście, czasie szczególnym obumierania sobie, swoim słabościom, w czasie wpatrywania się bardziej w Krzyż Chrystusa. Życie zakonne jest również obumieraniem sobie, złożeniem trzech ślubów: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa: Bogu i Przełożonym, życiem wypełnionym spełnianiem Woli Bożej. Prorok Jeremiasz był posłany od Boga, aby mówić o przymierzu z Bogiem, o Bożym przebaczeniu i miłości Boga, Który wypisuje swoje Imię w serce człowieka. Wypisał też swoje Imię w sercu każdej z sióstr dominikanek.
Autor Listu do Hebrajczyków również podkreślił, że wypełnienie Woli Bożej jest najważniejszą sprawą w życiu. Chrystus był posłuszny Ojcu i wypełnił do końca Wolę Ojca. Dziękujemy Bogu – kontynuował Ks. Biskup - za powołanie sióstr Dominikanek, za świadectwo ich życia, posłusznego Woli Bożej, posłusznego Przełożonym w służbie tej parafii przez 50 lat.
Po Komunii św., Matka Prowincjalna Helena Cempa podziękowała Księżom, zwłaszcza Ks. Biskupowi, Ks. Prowincjałowi i Ks. Proboszczowi za wspólną modlitwę, za wspólne przeżywanie Jubileuszu oraz Siostrom za ich służebną pracę w zbliżaniu ludzi do Boga i szerzeniu miłości do Ojczyzny. Ks. Proboszcz też podziękował Matce Prowincjalnej i Siostrom za ich gorliwą pracę w parafii.
Następnie przedstawiciele dzieci i młodzieży składali Siostrom Życzenia Jubileuszowe, dziękując za troskę o nich, podkreślając też 25 lat Pierwszych Ślubów zakonnych Siostry Przełożonej Salome i dziękując za opiekę i pracę z nimi. Na zakończenie Mszy św., Ks. Biskup Mc Grattan udzielił Matce Prowincjalnej i wszystkim Siostrom – specjalnego, Jubileuszowego Błogosławieństwa Bożego.

Po uroczystej Mszy św. – zebrani przeszli do Sali parafialnej, gdzie przeżywaliśmy dalsze radosne chwile, związane z Jubileuszem: uroczysty obiad, prezentacja filmowa o działalności Sióstr Dominikanek w ciągu minionych 50 lat, Życzenia od Organizacji Polonijnych i indywidualnych osób oraz wspólny śpiew. Ks. Proboszcz Jacek Walkiewicz jeszcze raz wyraził wdzięczność za pracę Sióstr Dominikanek, za zaangażowanie w życie Parafii, m.in. za katechizację, szczególnie za przygotowywanie dzieci do I spowiedzi i Komunii św., za założenie Krucjaty Eucharystycznej i Rycerstwa Niepokalanej, prowadzenie chórku Laetare, spotkania modlitewne i zaangażowanie w działalność religijno – patriotyczną, nauczanie w Szkole Polskiej im. św. Jana Pawła II oraz za dobrą, życzliwą wzajemną współpracę. Ks. Prowincjał Paweł Bandurski podziękował również Siostrom Dominikankom za ich miłość do Boga i tej placówki w Calgary oraz za strój zakonny. Na zakończenie wspólnego świętowania, Siostra Przełożona Salome podziękowała zebranym, szczególnie ks. Biskupowi, Ks. Prowincjałowi i Ks. Proboszczowi oraz Matce Prowincjalnej i wszystkim zebranym za życzliwość i dobroć serca.
Siostry Dominikanki dziękowały całym sercem Panu Bogu i Matce Najświętszej za te podniosłe, wzruszające chwile przeżywanego Złotego Jubileuszu i Srebrnego Jubileuszu Siostry Przełożonej. Słowa z Listu Matki Generalnej Aleksandry Zaręby z okazji Jubileuszu, wzmacniały naszą radość: „Dziękuję Dobremu Bogu za łaskę świętowania Jubileuszu 50-lecia posługi Sióstr w Calgary. Modlę się, aby Bóg wynagrodził wszystkim Siostrom, które na przestrzeni pięćdziesięciu lat budowały tę wspólnotę.(...) Gratuluję całym sercem i życzę, by ofiarną posługę Sióstr wspierała opieka Matki Bożej Królowej Pokoju, św. Ojca Dominika, Bł. Siostry Julii i naszej Kochanej Matki Założycielki” – napisała m.in. w Liście Matka Generalna.
Jak dziękować za wszelkie łaski, za możliwość służenia Bogu i Polonii tak daleko od Ojczyzny, za współpracę z Księżmi Chrystusowcami, którzy z wielką gorliwością szerzą miłość do Boga i Ojczyzny, m.in. sprowadzając czasopisma katolickie, takie jak „Msza Święta”, czy „Źródło” – tygodnik rodzin katolickich, zadziwiający swą głęboką treścią religijną i patriotyczną, wprowadzili - wzorem Archidiecezji Krakowskiej - Jubileuszową Nowennę z Mszą św. w intencji Ojczyzny 11 dnia każdego miesiąca i inne modlitwy za Polskę w Roku 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości, jak dziękować za dobroć ludzkich serc, a nade wszystko za łaskę powołania zakonnego, pozwalającego służyć Bogu i ludziom w codziennych drogach życia?
„Bogu służyć – to więcej niż królować” – powiedziała Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka Sióstr Dominikanek: królować, służąc ludziom w drodze do Boga, w dzisiejszym, zagubionym świecie.
Z serc naszych, przepełnionych wdzięcznością Bogu i ludziom, wznoszą się słowa pieśni:
„Panie mój, cóż Ci oddać mogę,
Za bezmiar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię,
Wielbić Cię. Alleluja!”

Z serdeczną modlitwą
Sr. Teresa Bosowska, OP
Siostry Dominikanki z Calgary
17 marca 2018 r.