parallax background

Ślubuję Bogu do śmierci

28 kwietnia, 2018
O umieraniu dzieci „niedoskonałych”
28 kwietnia, 2018
Święta, która spacerowała z Jezusem
29 kwietnia, 2018
O umieraniu dzieci „niedoskonałych”
28 kwietnia, 2018
Święta, która spacerowała z Jezusem
29 kwietnia, 2018

Trzy nasze Siostry złożyły dziś w Justice swoje śluby wieczyste. Siostra Antonietta Lisik, Siostra Maria -Vianney Kysely oraz Siostra Rosaria Freeland ślubowały Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo do śmierci. Swoją profesję złożyły na ręce Matki Generalnej Aleksandry Zaręba w obecności Matki Prowincialnej Heleny Cempa. Neoprofeskom towarzyszyły ich rodziny, przyjaciele oraz siostry z różnych placówek prowincji. Dziękujemy Bogu za dar powołania Sióstr do naszego Zgromadzenia i cieszymy się ich radością. Niech Jezus napełnia serca Sióstr swoją miłością, by mogły być jej świadkami dla tych, do których będą posłane.