parallax background

Rocznica śmierci Matki Julii

22 maja, 2018
Twoją na zawsze jestem, Panie…
21 maja, 2018
Do zobaczenia na Lednicy
23 maja, 2018
Twoją na zawsze jestem, Panie…
21 maja, 2018
Do zobaczenia na Lednicy
23 maja, 2018

Aktywność Matki za życia była tak wielka, że można by ją spokojnie podzielić na kilka sióstr i każda miałaby co robić. Dokładnie osiem lat temu odeszła do Pana Matka Julia Bakalarz, Przełożona Generalna naszego Zgromadzenia.

Pochodziła z Gosprzydowej w diecezji tarnowskiej. Tam się wychowała. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku rozpoczęła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Do naszego Zgromadzenia została przyjęta w 1981 roku. Siedem lat później Siostra Julia złożyła wieczystą profesję. Ukończyła studia teologiczne, a w 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości.
W Zgromadzeniu była katechetką, promotorką powołań, mistrzynią postulatu, junioratu pierwszego, wicepostulatorem sprawy kanonizacyjnej bł. Julii Rodzińskiej. Zaangażowana w proces beatyfikacyjny Założycielki Zgromadzenia, wniosła znaczący wkład w propagowanie Jej kultu, aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu Pozycji o życiu, cnotach i świętości Sługi Bożej oraz starała się o wydanie drukiem tekstów Matki Kolumby, pisząc do nich Wprowadzenia, a także pozycji książkowych o Założycielce, których w wielu wypadkach sama była autorką. Prowadziła także wykłady z psychologii w Wyższym Instytucie Katechetycznym Sióstr Urszulanek w Krakowie, w Papieskiej Akademii Teologicznej oraz w Karmelitańskim Instytucie Duchowości. Była też promotorką powołań, a także mistrzynią postulatu, nowicjatu oraz junioratu pierwszego.
Podczas dwóch Kapituł Generalnych, w 2001 oraz 2007 roku, została wybrana Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Była członkiem Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich w Polsce, a także Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.
Matka Julia kochała Zgromadzenie i troszczyła się o zachowanie jego tradycji. Dzięki jej staraniom wydano drukiem pisma Założycielki Zgromadzenia, Matki Kolumby Białeckiej. Zorganizowane zostały dwa sympozja: o eucharystycznym wymiarze naszego charyzmatu oraz o różnych aspektach apostolstwa Zgromadzenia. Pogłębianiu naszej tożsamości służyły także pielgrzymki związane z życiem Matki Kolumby. Powstał śpiewnik Cantemus Domino canticum novum, w którym zebrano tradycyjne pieśni śpiewane w Zgromadzeniu. Matka Julia sama była autorką wielu książek oraz artykułów traktujących o Matce Kolumbie oraz o zagadnieniach życia duchowego. Układała także piosenki o naszej Założycielce i o bł. Julii Rodzińskiej, pisała wiersze.
Mimo tak aktywnego trybu życia pozostała człowiekiem modlitwy. Dbała również o formację sióstr, zarówno tę początkową, jak i permanentną. Wymagała od innych, ale też przede wszystkim od siebie.
W 2009 roku wykryto u Matki chorobę nowotworową, która szybko czyniła postępy. Matka znosiła cierpienia cierpliwie, dziękując Bogu za wszystko, co ją spotkało. Zmarła w dniu swoich zakonnych imienin. Byli przy niej trzej rodzeni bracia, dominikanie, a także wiele sióstr.
W liście kondolencyjnym Ks. Bp Wojciech Polak napisał: Dziękuję Bogu, że na drodze mego życia i biskupiej posługi mogłem spotkać Matkę Julię. Pracując przez ostatnie lata razem w Krajowej Radzie Duszpasterstwa Powołań miałem możliwość zaobserwować z bliska nie tylko mądrą i oddaną we wszystkim Panu Bogu kobietę, ale także pełną niesamowitej energii i życiowego dynamizmu osobę poświęcającą swoje liczne talenty i zdolności duszpasterstwu powołań. Tego duchowego i apostolskiego dynamizmu nie zgasił czas choroby i cierpienia, którego Bóg dał Jej doświadczyć. Wiem, że ofiarowała Ona swój krzyż w intencji nowych powołań, i wiem też, że ze swego łoża cierpienia i boleści otaczała modlitwą powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Chcę więc Bogu wypowiedzieć dziękczynienie i uwielbienie za wszystko dobro, które przez Jej życie i posługiwanie, a także przez Jej krzyż i cierpienie stało się naszym udziałem.
My także pamiętamy o Matce Julii i dziękujemy Bogu za całe dobro, jakie dzięki jej posłudze stało się udziałem naszego Zgromadzenia.