parallax background

VIII Ogólnorosyjskie Spotkanie Młodzieży

29 lipca, 2018
Ostatnie katechezy misyjne
18 czerwca, 2018
Spotkanie Papieskich Dzieł Misyjnych
6 września, 2018
Ostatnie katechezy misyjne
18 czerwca, 2018
Spotkanie Papieskich Dzieł Misyjnych
6 września, 2018

W sercu naszej diecezji, w Irkucku, w dniach 19 – 22 lipca odbyło się VIII Ogólnorosyjskie Spotkanie Młodzieży. Przybyła tam młodzież z całej Rosji, ponad 200 osób, wraz ze swoimi opiekunami. Przez pierwsze dwa dni spotkanie przebiegało nad brzegiem jeziora Bajkał, w Bajkalsku - 130 km od Irkucka. Tematem przewodnim były słowa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).

Pierwszej Mszę św. przewodniczył nuncjusz apostolski Rosji, abp Celestino Migliore. Następnego dnia dołączyli wszyscy czterej biskupi Rosji.

Pierwsza konferencja była poświęcona problemom człowieka młodego we współczesnym świecie. Następna była poświęcona powołaniu człowieka ochrzczonego do świętości, w tym także o powołaniu do życia kapłańskiego i zakonnego. Obecnie na terenie całej Rosji pracuje 20 męskich i 41 żeńskich wspólnot zakonnych. Osoby zakonne pełniły podczas spotkania dyżury w Centrum Powołaniowym. Młodzi ludzie mogli bliżej poznać różne zgromadzenia i ich duchowość, a zakonnicy dzielili się doświadczeniem pracy apostolskiej, i odpowiadali na pytania młodych ludzi.

Podczas spotkań w małych grupach młodzież dzieliła się swoimi przeżyciami i wiarą, oraz próbowała odpowiedzieć na pytanie, jak dziś młodzi ludzie mogą przezwyciężać problemy związane z wiarą. Był to czas spotkania, wspólnej modlitwy i radości.

W sobotę uczestnicy przyjechali do Irkucka. Po południu cała grupa udała się na cmentarz memorialny koło wsi Piwowaricha pod Irkuckiem, gdzie znajduje się pomnik ofiar represji politycznych okresu stalinowskiego.

Rowy z ciałami rozstrzelanych w lesie ludzi zostały znalezione 29 września 1989 r. w wyniku poszukiwań przeprowadzonych przez stowarzyszenie „Memoriał” i oddział Zarządu KGB ZSRR obwodu irkuckiego. W lesie koło Piwowarichy w latach 1937–1938 odbywały się masowe rozstrzelania, a zwłoki pomordowanych grzebano w rowach. Prawdopodobnie spoczywa w nich około 15 tysięcy ofiar. Memoriał otwarto 11 listopada 1989 r. Na odsłoniętym w tym dniu pomniku z granitu (rzeźbiarz W. Smagin) wyryty został napis (autor – pisarz M. Siergiejew): „Pamiętaj, ojczyzno, nas wszystkich, którzyśmy zginęli niewinnie. Bądź miłosierna i wróć nas z niepamięci”. W ciągu 24 lat od powstania cmentarza ludzie spontanicznie instalują na jego terenie tablice z napisami nagrobkowymi i zdjęciami osób rozstrzelanych i zamęczonych w stalinowskich więzieniach w latach 1937–1938. Wśród nich niemało było Polaków. Tam odbyły się modlitwa za zmarłych.

Po wieczornej Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi. Dzień zakończył się nabożeństwem Fatimskim i procesją z Figurą Matki Bożej wokół katedry.

Na zakończenie spotkania młodzież dawała świadectwo, z czym wyjeżdżają z Irkucka. Po tych świadectwach widać jak wiele dają takie spotkania. Dla młodzieży są one umocnieniem w wierze, dawaniem świadectwa o Jezusie tam, gdzie mieszkają oraz spotkania z Bogiem w swoim sercu. Często takie spotkanie jest powrotem do Kościoła oraz praktyk religijnych.

W spotkaniu wzięły udział nasze Siostry: Siostra Bernadetta Gratkowska oraz Siostra Katarzyna Orłowska.