parallax background

Dominikański miecz

7 października, 2018
Świętych obcowanie…
5 października, 2018
Zawitaj Królowo…
7 października, 2018
Świętych obcowanie…
5 października, 2018
Zawitaj Królowo…
7 października, 2018

„Różaniec to skarb dzieci Świętego Dominika” – tak mawiała nasza Matka Założycielka – Sługa Boża Kolumba Białecka. Każdy skarb skrywa w sobie pewną tajemnicę. Jak pisał Święty Jan Paweł II: „różaniec to skarb, który trzeba odkryć”. Ten, kto doświadczył cudowności modlitwy różańcowej wie, że skrywa on niezwykłą moc, która jest jak miecz obosieczny.

Wzięcie do ręki różańca jest jak gest ufnego i zdecydowanego uchwycenia dłoni Maryi. Wkładamy nasze dziecięce ręce w Jej matczyne, zatroskane dłonie. Ona jak prawdziwa Matka z czułością dotyka naszych linii papilarnych, zagłębiając się w zawiłe drogi naszego życia, towarzyszy w bólu i radości. Modlitwa różańcowa to przycupnięcie przy stopach Maryi i wspólne wspominanie wydarzeń, które wyryły się w Jej sercu. Ona uczy nas, jak należy rozumieć wszystkie słowa, gesty i czyny Jezusa.

Posiadamy prawdziwy skarb, który jest również naszym zadaniem. Różaniec jest dla nas szkołą kontemplacji i źródłem ewangelizacji. Dewizą Zakonu Kaznodziejskiego jest contemplare et contemplata allis tradere (przekazywać owoce kontemplacji), a modlitwa różańcowa pomaga najlepiej ją realizować.

Duchowe dzieci Świętego Dominika można przyrównać do rolnika, który przygotowuje ziemię do zasiewu. Najpierw oczyszcza ją i skrapia wodą, aby przyjęła ziarno. Bracia i Siostry Zakonu Kaznodziejskiego skrapiają rosą, czyli różańcem drogę, po której będą szli. W ten sposób przygotowują się do realizacji dewizy Zakonu, aby iść i głosić wszystkim na wszelkie sposoby Królestwo Boże. W praktykowaniu modlitwy różańcowej można dostrzec jakby dwa kierunki. Pierwszy – „do posłanych” – pobudza i uzdalnia ludzkie serca na przyjęcie Dobrej Nowiny. Drugi kierunek – „za posłanych” – głoszący otrzymują potrzebne dary do przekraczania i wkraczania w ludzie serca, aby otwierać je na Słowo Boże.

Święty Dominik otrzymał do Matki Bożej różaniec i przekazał nam go, ponieważ uważał, iż jest to broń - dominikański miecz – do walki z szatanem o ludzkie dusze. Odmawiając modlitwę różańcową stajemy do walki, a wraz z nami staje Maryja.

Siostra Jeremiasza Garus OP