parallax background

Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

19 listopada, 2018
Misja Ngaoundere
17 listopada, 2018
Świątecznie w Ułan – Ude
14 stycznia, 2019
Misja Ngaoundere
17 listopada, 2018
Świątecznie w Ułan – Ude
14 stycznia, 2019

Papieska Unia Misyjna zaprasza na Jasną Górę na sesję misjologiczną i czuwanie modlitewne. Temat spotkania, które odbędzie się w Częstochowie w dniach 1-2 grudnia 2o18 roku brzmi: Mocni w Duchu przy Sercu Maryi. W wydarzeniu tym od wielu lat uczestniczą także nasze siostry. Nie zabraknie ich również w tym roku. Jest to okazja do tego, by doświadczyć misyjnego wymiaru Kościoła, spotkać się, wspólnie się modlić oraz pogłębiać własną formację misyjną. Tegoroczny program wygląda następująco:

SESJA MISJOLOGICZNA
Sobota – 1 grudnia

14.00 - Msza św. koncelebrowana (kaplica Matki Bożej), pod przewodnictwem ks. bpa Mirosława Gucwy (Republika Środkowoafrykańska)

Sala o. Kordeckiego
15.30 - WYKŁAD I - Mocni w Duchu – sytuacja Kościoła w RŚ – ks. bp Mirosław Gucwa
16.30 - WYKŁAD II - Duch Święty w misji Kościoła – ks. bp Andrzej Czaja (diec. opolska)
17.15 - Przerwa
18.00 - 25-lecie Wydawnictwa PDM „Missio-Polonia” – p. Andrzej Lendzion, dyr. Wydawnictwa
18.15 - Świadectwo młodego Kościoła – katolicy w Mongolii – ks. Tomasz Atłas, o. Luca Bovio IMC
19.00 - Przerwa na posiłek (kolacja dla chętnych w WSD Częstochowa)

CZUWANIE MODLITEWNE

Kaplica Matki Bożej
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - Modlitwa różańcowa – tajemnice radosne
22.15 - Adoracja (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Radom)
23.15 - Prezentacja studentów Centrum Formacji Misyjnej
23.40 - Modlitwa w ciszy, przygotowanie Mszy św.
24.00 - Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza (diec. tarnowska)

Niedziela – 2 grudnia

Modlitwa w ciszy
1.30 - Nabożeństwo misyjne w Duchu Świętym (studenci CFM)
2.30 - Przyjęcie nowych członków do Papieskiej Unii Misyjnej
2.45 - Modlitwa różańcowa – tajemnice chwalebne
3.30 - Jutrznia i Akt zawierzenia Matce Bożej – ks. Maciej Będziński