parallax background

Odnowiona kaplica w Nawojowej

18 marca, 2019
Uroczystości ku czci bł. Julii
18 marca, 2019
Film z urodzin bł. Julii
19 marca, 2019
Uroczystości ku czci bł. Julii
18 marca, 2019
Film z urodzin bł. Julii
19 marca, 2019

Wielką radością jest dla nas odnowione wnętrze naszej kaplicy, którą zdobią piękne witraże przedstawiające bł. S. Julię w towarzystwie 108 męczenników. Do tego, długo przez nas wyczekiwanego wydarzenia przyczyniło się wiele dobrych i ofiarnych serc ludzi. Każdy z nich włożył swój trud, zaangażowanie, twórczość i starania o to, aby kaplica „ przypominała niebo”, jak mówią siostry.

Witraż to symbol tajemnicy Kościoła jako wspólnoty ludu Bożego. Z zewnątrz widać tylko kawałki szkła. Nie dostrzeżemy na nich zbyt wiele, jeśli nie wejdziemy do środka. W słoneczny dzień, kiedy spojrzymy na okna, olśni nas cała gama kolorów i symboli, które ukazują wielkie dzieła Boże i świętych Pańskich. Podobnie jest z Kościołem i z każdym z nas. Jeśli patrzymy na siebie, na Kościół oczyma świata zewnętrznego, widzimy ciemne strony związane z grzechem, słabością ale gdy wejdziemy do środka, spojrzymy na niego od wewnątrz i poczujemy się jego cząstką, dostrzeżemy wspaniałą budowlę, której fundamentem jest Chrystus.

Kaplica – miejsce najważniejsze w naszych klasztorach. Miejsce modlitwy, uwielbiania Boga, miejsce uciszenia, otworzenia serca dla Boga, miejsce szukania odpowiedzi, szukania samego siebie, miejsce pięknych spotkań z naszym Oblubieńcem, miejsce łaski Bożego Miłosierdzia, można by wymieniać wiele odniesień i powiązań z przestrzenią, którą tworzą nasze kaplice. Ale bezdyskusyjnie jest to miejsce w którym każdy, kto karmi się Chrystusem, może sprawić, że inni mogą się karmić nami, naszą postawą, wzorem, pracą, życiem, modlitwą, obecnością i dzięki temu mogą uzyskać życie duchowe. Napełnione Chrystusem możemy promieniować jego obecnością pośród świata, tak jak witraże promieniują ważnymi dla naszego życia duchowego treściami. My także możemy stawać się Bożymi witrażami, gdzie w świetle Chrystusa ukazuje się to, co dobre w naszym życiu.

Piękny wystrój naszej kaplicy, to prezent urodzinowy dla bł. S. Julii z okazji jubileuszu 120 urodzin, dlatego centralną postacią witraży jest nasza nawojowska błogosławiona.

Poświęcenia odnowionej kaplicy dokonał Biskup Stanisław Salaterski, wraz z obecnymi na uroczystości Księżmi i siostrami. Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu i wszystkim, którzy na różne sposoby pomogli nam doprowadzić to działo do końca.

Sponsorem witraży w prezbiterium jest darczyńca z naszej Parafii, który pragnie pozostać anonimowy.

Wspólnota Sióstr z Nawojowej