parallax background

Uroczystości ku czci bł. Julii

18 marca, 2019
Od jutra Rok błogosławionej Julii
15 marca, 2019
Odnowiona kaplica w Nawojowej
18 marca, 2019
Od jutra Rok błogosławionej Julii
15 marca, 2019
Odnowiona kaplica w Nawojowej
18 marca, 2019

Nawojowa to rodzinna miejscowość bł. Julii Rodzińskiej, która przyszła na świat 16 marca 120 lat temu. Można zacytować w tym miejscu, dobrze znane słowa – „ Tutaj wszystko się zaczęło…” - 120 lat temu zaczęło się ziemskie życie bł. Julii i dziś zaczęło się nasze, mam nadzieję - bardziej świadome, wpatrywanie się w Jej postać, jako świętej naszej siostry. Uroczystością Jubileuszu urodzin błogosławionej z Nawojowej, w naszym Zgromadzeniu rozpoczął się Rok Błogosławionej Julii Rodzińskiej, którego hasłem są słowa św. Jana Pawła II wyjęte z homilii beatyfikacyjnej: "Dar przywracający nadzieję". 13 czerwca minie 20 rocznica jej beatyfikacji.

Na Mszy św. dziękczynnej za dar jej życia, były obecne licznie zebrane Siostry z okolicznych naszych domów na czele z Matką Generalną i Radą Zgromadzenia, Księża pochodzący z Nawojowskiej Parafii, Proboszczowie Parafii w których pracują nasze Siostry, Dyrekcja, nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej, której patronuje bł. Julia, miejscowe władze i parafianie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Bp. Stanisław Salaterski, który zwrócił uwagę na wiele przesłań z życia bł. Julii, jakie mogą płynąć dla nas. Podkreślił dom, rodzinę i wspólnotę wiary, z której wyszła. - To były te czcigodne korzenie, które dają moc szlachetności ludzkiej i moc Bożej łaski - wskazywał. Mówił o jej powołaniu, któremu była wierna wręcz w stopniu heroicznym, aż do męczeńskiej śmierci. Zaznaczył jej zaufanie Panu Bogu, wiarę, zwyczajność, świętą codzienność. Nazwał ją chlubą Nawojowej wśród wielu gwiazd z tej parafii pochodzących.

- Bł. Julia cieszy się chwałą błogosławionych, szacunkiem, podziwem i uznaniem bliskich, otwarła drogę do nieba wielu ludziom i jest dowodem, że można zakwitnąć nawet wtedy, kiedy Pan Bóg posadzi nas na nieludzkiej ziemi. Obyśmy żyjąc w naszych warunkach, mieli coś z ducha, geniuszu bł. Julii, a bez wątpienia może kiedyś i nasze urodziny będą kiedyś z takim szacunkiem, wzruszeniem i podziwem wspominać - zachęcał bp. Stanisław Salaterski.

Podczas uroczystej i wzniosłej Liturgii Mszy św. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej biorąc udział w procesji z darami ,przynieśli do ołtarza swoje przygotowania do urodzin patronki wyrażające miłość i chęć naśladowania Jej w swoim życiu. Zerówkowicze ofiarowali symboliczne serce wypełnione własnoręcznie wykonanymi serduszkami, jako znak wielkiej miłości bł. Julii do dzieci. Pierwszaki zrobiły z bibuły kwiaty, by podziękować za jej piękne i oddane życie. Uczniowie klasy drugiej i piątej do uroczystości przygotowywali się przez dłuższy czas wykonując dobre uczynki oraz modląc się w intencji tych wszystkich, którzy proszą o wstawiennictwo błogosławioną. Owocem tego, była ofiarowana przez nich specjalna księga z rysunkami oraz różańce. Klasy trzecie, prosząc o dobre przygotowanie się do przyjęcia Jezusa w sakramencie pokuty i Eucharystii również modliły się przez Jej wstawiennictwo. Laurkę jubileuszową wykonały dzieci klas czwartych. Delegaci z klas szóstych przynieśli chleb, był to symbol ich wolontariackich działań na rzecz niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Nawojowska Grupa Wsparcia. Klasy siódme przyniosły świecę , która będzie płonąć w kaplicy bł. S. Julii w nawojowskim kościele a uczniowie zobowiązali się do dbania o porządek w kaplicy i codzienną modlitwę przed obrazem błogosławionej. Przedstawiciele klas ósmych przynieśli w procesji wino, wodę i chleb, jako wyraz powołania do świadectwa wiary i miłości w codzienności oraz zawierzenie się Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Nie jest przypadkiem, że w nasze tegoroczne wielkopostne wędrowanie ku radości zmartwychwstania, już na samym początku, wpisuje się wspomnienie narodzin błogosławionej Siostry Julii, która codziennością swojego życia wskazała sposób „zdobycia” nieba. Święci mogą nas wpędzić w kompleksy! Lepiej jednak, abyśmy przykład świętych potraktowali jako szlachetną ewangeliczną „prowokację”, mobilizującą do cierpliwego realizowania świętości i do radykalnego odrzucenia kultu miernoty na różnych polach naszego życia.

Uwielbiając więc dziś Boga za życie, za wybory, za powołanie, za odwagę, za świadectwo, za miłość i wierność błogosławionej Siostry Julii, prośmy, aby Jej zwycięstwo z Chrystusem było dla nas źródłem siły w pokonywaniu wszelkich naszych oporów, obojętności i zatwardziałości naszego serca.

Po Mszy św. Ks. Biskup Salaterski w towarzystwie Księdza Proboszcza Henryka Madziara, innych Księży, Matki Generalnej oraz Sióstr poświęcił nową kaplicę w klasztorze nawojowskim.

s. Julietta Homa OP