IV Niedziela Wielkiego Postu – rok C
30 marca, 2019
Niedziela Męki Pańskiej – rok C
13 kwietnia, 2019
IV Niedziela Wielkiego Postu – rok C
30 marca, 2019
Niedziela Męki Pańskiej – rok C
13 kwietnia, 2019
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».
(J 8, 1-11)

Wiemy, że już św. Paweł porównuje życie duchowe do przygotowań towarzyszących zawodom sportowym. Skoro tak jest, postawmy sobie za zadanie na ten tydzień wykonanie zestawu ćwiczeń.

Ćwiczenie Nr 1.
Rzekł Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. (J 8, 11)
Proszę, przeczytaj te słowa kilka, a nawet kilkadziesiąt razy, aż zaczną żyć nie tylko na Twoim języku. Niech echo tych słów przeniknie Twoje serce i dotrze do Twojej świadomości, a zobaczysz, że zacznie wydawać owoce w życiu.
Jeśli wątpisz czy podołasz szczerze przyjąć do swego serca i umysłu prawdę tych słów i kierować się nimi w swym życiu, wykonaj kolejne ćwiczenie.

Ćwiczenie Nr 2.
Zapisz słowa Jezusa na kartce. Uklęknij przy krzyżu wpatrując się w wiszącego na nim Zbawiciela, przeczytaj Jego słowa ponownie, po czym jeszcze kilka razy. Ćwiczenia na ten tydzień wykonuj regularnie, najlepiej codziennie.