parallax background

Pielgrzymka Junioratu ścisłego na Ukrainę

15 maja, 2019
Jak dobrze przeżyć młodość?
10 maja, 2019
Spotkanie z Misjonarką
16 maja, 2019
Jak dobrze przeżyć młodość?
10 maja, 2019
Spotkanie z Misjonarką
16 maja, 2019

W dniach 7 – 10 maja 2019 r. nasza junioracka wspólnota, do której dołączyła także s. Millena, odbyła pielgrzymkę śladami m. Kolumby Białeckiej po Ukrainie. Pierwszym przystankiem była Rawa Ruska – ostatnia placówka założona przez m. Kolumbę. W Rawie razem z s. Mateuszą zwiedziłyśmy dawny budynek klasztoru i szkoły sióstr, w którym obecnie mieści się Gimnazjum nr 2. Następnie odwiedziłyśmy miejscowy cmentarz, na którym spoczywają nasze Siostry, które zmarły w czasie posługi w Rawie Ruskiej. Z Rawy dojechałyśmy do Żółkwi, gdzie pracujące tam na co dzień nasze Siostry czekały na nas z obiadem i noclegiem. Jeszcze tego samego dnia z s. Mateuszą pojechałyśmy do Lwowa, by odwiedzić grobowiec Białeckich na cmentarzu Łyczakowskim. Następnego dnia s. Sara oprowadziła nas po Lwowie, pokazując nam miejsca związane z życiem m. Kolumby – m. in. kościół Marii Magdaleny, dawną pensję Sióstr Sacre-Coeur, miejsce, gdzie stała kiedyś kamienica Białeckich, kościół św. Piotra i Pawła oraz lwowską katedrę. Po powrocie do Żółkwi – wieczorem – odwiedziłyśmy jeszcze sanktuarium św. Mikołaja w pobliskim Krechowie. Kolejny dzień naszej pielgrzymki poświęcony był Jaśniszczom. W drodze do miejsca urodzin naszej Założycielki zatrzymałyśmy się w Podkamieniu – miejscu duchowych narodzin naszego Zgromadzenia. W Jaśniszczach czekali na nas rodacy m. Kolumby, z o. Nazarem – proboszczem parafii Jaśniszcze na czele. Razem z nimi oraz z przybyłymi z Żółkwi i Czortkowa Siostrami i czortkowskimi parafianami wzięłyśmy udział w nabożeństwie majowym oraz wspólnym świętowaniu imienin m. Kolumby. Po zakończonych uroczystościach pojechałyśmy do Czortkowa, po drodze zatrzymując się na krótkie zwiedzanie Tarnopola. W ostatni dzień naszej pielgrzymki – dzięki gościnności naszych Sióstr pracujących na co dzień w Czortkowie – odwiedziłyśmy pobliski Jazłowiec. To miejsce, które m. Kolumba odwiedzała już jako dominikanka, jest sanktuarium bł. Marceliny Darowskiej – duchowej przyjaciółki naszej założycielki. Po modlitwie przy grobie bł. Marceliny, zwiedzeniu klasztoru oraz miłym spotkaniu z pracującymi w Jazłowcu siostrami niepokalankami wróciłyśmy do domu. Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogłyśmy odwiedzić miejsca związane z naszą Założycielką i ugruntować się w naszym dominikańskim powołaniu – szczególnie naszym siostrom, które na co dzień pracują na Ukrainie – s. Sarze, s. Mateuszy, s. Juwencji, s. Marcelinie, s. Eugenii i s. Tarzycji.