Święto Ofiarowania Pańskiego
1 lutego, 2020
VI Niedziela zwykła – rok A
15 lutego, 2020
Święto Ofiarowania Pańskiego
1 lutego, 2020
VI Niedziela zwykła – rok A
15 lutego, 2020
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».
(Mt 5, 13-16)

Wyjątek dzisiejszej Ewangelii jest początkowym fragmentem Kazania ma górze. Wersety, które rozważamy są zatytułowane: „zadania uczniów”. Wymagania, które Pan Jezus tutaj stawia, nie są więc specjalnymi zadaniami tylko dla księży, sióstr i braci zakonnych. Każdy z nas na mocy łaski chrztu świętego staje się uczniem Chrystusa. Słowa te są więc skierowane do każdego z nas.

Nikt z nas nie żyje sam. Każdego z nas Jezus postawił w konkretnym miejscu, czasie, mamy wokół siebie konkretnych ludzi. Dla nich mamy być jak sól i światło.

Pan Jezus zwraca uwagę, że zanim pójdziemy do świata „nadawać mu Boski smak”, musimy zadbać o to, byśmy sami nie byli jałowi. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże, które przyjęte z wiarą, pomoże nam poznać Jezusa i Jego wolę. Jeżeli będziemy przesiąknięci Słowem, będziemy dawać autentyczne świadectwo o Bogu, które nie zostanie podeptane i odrzucone przez ludzi.

Kiedy wsłuchujemy się w Słowo Boże, rozpala się w nas wiara, która otwiera nas na osobiste spotkanie z Jezusem. Nie możemy tego doświadczenia zostawić dla siebie. Wiara i relacja z Jezusem powinna tak przeniknąć nasze życie, by inni patrząc na nas „chwalili Ojca” i sami rozpalali ją w sobie. Doskonałym przykładem jest tu św. Paweł. Z prześladowcy Chrześcijan stał się Apostołem Narodów. Po doświadczeniu pod Damaszkiem św. Paweł „z wielką odwagą nauczał w imię Jezusa” (Dz 9, 27). Do końca życia świadczył o Jezusie, skutkiem czego było rozpalenie wiary wśród licznych narodów.

Prośmy dziś Jezusa o odwagę świadczenia o Nim w codzienności, w której żyjemy. By nasze życie, zgodne ze Słowem Bożym, rozpalało wiarę i chęć bliższego poznania Jezusa przez naszych bliźnich.