parallax background

Ślubuję Bogu – profesja s.Felicyty

2 maja, 2020
Śluby wieczyste s. Marty
1 maja, 2020
#Piękne relacje
3 maja, 2020
Śluby wieczyste s. Marty
1 maja, 2020
#Piękne relacje
3 maja, 2020

Roczny nowicjat jest czasem przygotowania do złożenia ślubów zakonnych. We czwartek, 30 kwietnia, po raz pierwszy swoją profesję zakonną złożyła s. Felicyty. Uroczystość odbyła się w Domu Prowincjalnym w Justice. Siostra ślubowała Bogu przez jeden rok żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jako znak konsekracji zakonnej otrzymała czarny welon (siostry nowicjuszki noszą biały).

Niech dobry Bóg umacnia kroki naszej siostry na drodze naśladowania Chrystusa. Otaczamy ją naszą modlitwą i modlimy się o dar nowych powołań dla Prowincji Amerykańskiej.