parallax background

#Piękne życie

4 maja, 2020
#Piękne relacje
3 maja, 2020
#Piękna modlitwa
5 maja, 2020
#Piękne relacje
3 maja, 2020
#Piękna modlitwa
5 maja, 2020

Każdy z nas otrzymał od BOGA najcenniejszy dar. Dar ŻYCIA. Dziękując Bogu, dziękujemy także naszym Rodzicom, którzy pośredniczyli w Jego cudownym planie. A co my uczyniliśmy z ofiarowanym nam życiem? Jesteśmy szczęśliwi? Jakie ono jest? Każdy z nas musi i powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Przez całe swe życie doświadczam obecności Boga, Jego pomocy, Jego miłosierdzia. Dając mi życie, nie pozostawił mnie samej sobie, zatroszczył się o każdy dzień i każdą jego chwilę . A powołując mnie do życia zakonnego, do bliskiej z Sobą zażyłości... uczynił me życie PIĘKNYM.

I wiem, że wszystko, co zdarzyło się w mym życiu i jeszcze się wydarzy... było... jest… i... będzie... PIĘKNE.

Bo On zawsze jest przy mnie. O każdej porze dnia i nocy wysłucha, pocieszy i przebaczy.

On mym Pasterzem i nie brak mi niczego.

Maryjo, Matko p i ę k n e j miłości, naucz mnie życiem dziękować.

s. Stanizja Baran OP