parallax background

Odnowienie profesji w Wielowsi

7 sierpnia, 2020
Transmisja ze ślubów wieczystych
5 sierpnia, 2020
Śluby wieczyste
8 sierpnia, 2020
Transmisja ze ślubów wieczystych
5 sierpnia, 2020
Śluby wieczyste
8 sierpnia, 2020

"Jeśli ktoś chce pójść za Mną niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt 16,24)

PANEM JEST JEZUS.

To wyznanie stało się udziałem siedmiu sióstr, które w dniu 7 sierpnia odnowiły swoją profesje zakonną w naszym Zgromadzeniu. Tak jak prosiły przed odnowieniem, prosząc o miłosierdzie Boże, ludzkie i łaskę odnowienia oddania się Jezusowi tak módlmy się o dochowanie przez nie wierności. O to, by tam gdzie są posłane przynosiły pokój, radość i jedność.