parallax background

Pierwsza profesja

17 sierpnia, 2020
Obłóczyny 2020
16 sierpnia, 2020
Rok Matki Kolumby Białeckiej
23 sierpnia, 2020
Obłóczyny 2020
16 sierpnia, 2020
Rok Matki Kolumby Białeckiej
23 sierpnia, 2020

"Dla większej chwały Boga"... Tak rozpoczyna się formuła ślubów zakonnych składanych przez siostry. Dziś po raz pierwszy te słowa wypowiedziała siostra Nina, która w kaplicy Sióstr w Białej Niżnej złożyła swoją pierwszą profesję. Uroczystość ta była zwieńczeniem rocznego okresu nowicjatu, ale też zapoczątkowała w życiu siostry zupełnie nowy czas - czas życia ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Niech dobry Bóg umacnia naszą Siostrę na drodze powołania.