parallax background

Ból i nadzieja

17 grudnia, 2020
Jedno serce, jeden duch…
12 grudnia, 2020
Z kolędą misyjną w domu
22 grudnia, 2020
Jedno serce, jeden duch…
12 grudnia, 2020
Z kolędą misyjną w domu
22 grudnia, 2020

15 grudnia 2020r zmarła nasza kochana aspirantka Natalia Marzec. Do Zgromadzenia została przyjęta 11 września bieżącego roku. Przez te trzy miesiące mogłyśmy poznać i doświadczyć, jak piękną osobą była Natalia. Każda z nas mogłaby podzielić się świadectwem, ile dobra, ciepła, radości i żywej wiary wniosła do naszej wspólnoty. Jej pragnienie oddania się Chrystusowi w życiu zakonnym widoczne było we wszystkim co robi: w codziennej modlitwie, w pracy, w byciu z siostrami. Mamy wielką nadzieję, a nawet głębokie przeświadczenie, że dla Natalii Adwent zakończył się już najpiękniejszym spotkaniem Ukochanego Pana! Bądź radosna z Nim!

Obejmujemy modlitwą, serdeczną miłością i współczuciem rodzinę Natalii, dziękując za dar Jej życia w naszym Zgromadzeniu.