parallax background

Doktorat Siostry Karmeli

5 grudnia, 2022
Spotkanie Sióstr Przełożonych 2022
3 grudnia, 2022
Zmarła nasza Siostra Danuta
28 grudnia, 2022
Spotkanie Sióstr Przełożonych 2022
3 grudnia, 2022
Zmarła nasza Siostra Danuta
28 grudnia, 2022

Z wielką radością dzielimy się wiadomością, że 10 listopada 2022 nasza Siostra Karmela Katarzyna Sługocka obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z Teologiii Biblijnej. Temat pracy: "Pierwszy żydowski hellenistyczny historyk Eupolemos i jego koncepcja historiografii". Praca doktorska napisana na Seminarium z Historii Biblijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Kręcidły.

Gratulujemy Siostrze Karmeli wnikliwych badań, nowatorskich odkryć i wysokich ocen za swoją pracę od 10 profesorów.

Jednocześnie życzymy Siostrze dalszego owocnego zgłębiania Słowa Bożego i gorliwego przekazywania go innym.