parallax background

Śluby wieczyste

14 sierpnia, 2023
Odnowienie ślubów
7 sierpnia, 2023
Pierwsza profesja zakonna
17 sierpnia, 2023
Odnowienie ślubów
7 sierpnia, 2023
Pierwsza profesja zakonna
17 sierpnia, 2023

8 sierpnia w Uroczystość św. Dominika nasze Siostry: s. Iga, s. Cypriana, s. Lidia, s. Gabriela i s. Mirosława złożyły Profesję Wieczystą. Dziękujemy Bogu za dar powołania Sióstr i prosimy o łaskę wierności.