XII Niedziela Zwykła (rok B)
22 czerwca, 2024
XIV Niedziela Zwykła (rok B)
6 lipca, 2024
XII Niedziela Zwykła (rok B)
22 czerwca, 2024
XIV Niedziela Zwykła (rok B)
6 lipca, 2024

Mk 5, 21-43

Pan Jezus stawia nam dzisiaj trudne myśli i pytania: czym jest życie i czym jest śmierć, co myśleć o ludzkim cierpieniu i Bożym milczeniu, jak sobie radzić z naszą bezsilnością, jak wzywać Jego interwencji i godzić się z niezrozumieniem Jego planów... Dlaczego pojawiła się śmierć na świecie? Dlaczego niektórzy tak bardzo cierpią? Dlaczego tylko nieliczni dostępują łaski uzdrowienia?

Dzisiejsze czytania są dla nas podpowiedzią. Tym, co łączy dwa cuda, opisywane w Ewangelii, to WIARA: Jaira i kobiety chorej na krwotok oraz Jezusowa odpowiedź dokonująca się nie tylko poprzez dokonane cuda, ale również poprzez podkreślenie wartości życia ludzkiego. Warto zauważyć, że Jezus nie uzdrawia od razu córki Jaira, choć przecież mógłby to zrobić na odległość, ale idzie razem z nim do domu. Dla Jaira, zamartwiającego się o umierającą ukochaną córkę, ten czas wędrówki musi być bardzo trudny, tak samo rozmowa Jezusa z uzdrowioną kobietą musiała być bardzo trudna do zniesienia. Jezus potrzebował tego „trudnego czasu”, pragnął przez ten „trudny czas” sprowokować do ponownego zawierzenia i zaufania Bogu. Wydaje się, że Jair musiał wyzbyć się nadziei do końca, gdy usłyszał ostateczny wydawałoby się wyrok: córeczka umarła! Jest już za późno! Dopiero wtedy słyszy Jezusowe jasne słowa: „Nie bój się, tylko wierz”. To zdaje się sugerować, że zachowanie Chrystusa nie tyle zmierza w kierunku wskrzeszenia jego córeczki, ile ku umocnieniu jego wiary. Bo wiara ważniejsza jest niż śmierć! Gdy jest wiara, to zwycięstwo życia nad śmiercią jest pewne!

Jezus pragnie od nas wiary szczerej i gorącej. Przypomina nam, że tylko Bóg jest Panem życia i śmierci, a uzdrowienie czy wskrzeszenie domaga się nie tyle naszej pobożności czy mądrości, ile naszego bezgranicznego zaufania! Wiara w Boga umożliwia cuda. Musi to być to wiara całkowita, musi to być pełne i bezgraniczne zaufanie Bogu! Takiej wiary z naszej strony wymaga przede wszystkim Zmartwychwstanie – Wskrzeszenie do nowego życia! I co trudniejsze: musi to być wiara bezwarunkowa, wiara, która będzie trwać nawet wtedy, gdy nie zostaniemy uzdrowieni natychmiast.

Sens ma Krzyż, sens ma cierpienie i śmierć Jezusa na krzyżu. Tylko dzięki Niemu możemy nadać sens naszemu cierpieniu, uwolnić się od wszelkiego lęku, zwłaszcza lęku przed śmiercią i przemijaniem...Tylko dzięki Niemu możemy godnie iść przez życie, wykorzystując czas dany nam przez Boga.

Czy potrafimy skłonić głowę i zaufać Temu, który pamięta o najmniejszych nawet Swych stworzeniach. Który mówi: „Wystarczy ci Mojej łaski!”– Nie bój się, wystarczy ci Mojej miłości, jeśli Mi zaufasz do końca!