Paralaksa tła

„CARITAS ZAMOŚĆ OFIAROM WOJNY”

1 kwietnia, 2023
Punkt pomocy humanitarnej, Ukraina
29 marca, 2023
Zmarła nasza Siostra Laurentyna
7 kwietnia, 2023

12 marca 2023 r. s. Sara i s. Irmina uczestniczyły w uroczystej Mszy św. dziękczynnej, pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Rojka w zamojskiej katedrze. Po Mszy św. odbyła się gala "CARITAS ZAMOŚĆ OFIAROM WOJNY", podczas której przedstawiciele Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej podziękowali osobom indywidualnym oraz instytucjom i organizacjom zaangażowanym w niesienie pomocy dla Ukrainy.