Świadectwa o Julii

11 lutego, 2019

Świadectwo Haliny Karpowicz

Poznałam Siostrę w Wilnie, będąc w 3 klasie szkoły podstawowej. Do ukończenia szkoły podstawowej siostra Julia była wychowawczynią mojej klasy. Siostra Julia była nauczycielką języka polskiego […]
11 lutego, 2019

Świadectwo s. Edmundy Śmieciuszewskiej OP

Siostra Julia była człowiekiem głębokiej wiary. Taką ją zapamiętałam z okresu dziesięcioletniego pobytu razem. Cała jej działalność była w zaufaniu do Pana Boga prowadzona. Były różne […]
11 lutego, 2019

Świadectwo Klementyny Zastrzeżyńskiej

Zostałam z siostrą Julią przewieziona do obozu koncentracyjnego do Stutthofu k. Gdańska. Tam bliżej ją poznałam i zaprzyjaźniłam się z nią. Siostra Julia była świętym człowiekiem, odznaczała […]
12 lutego, 2019

Świadectwo Ireny Muschol

Siostrę Julię poznałam w 1943 r. Od siostry Julii emanowało coś wielkiego, duchowego, była człowiekiem o głębokim duchu wiary w Boga, któremu była całkowicie oddana w […]