7 lutego, 2020

Dni skupienia – 3-5.04.2020

7 lutego, 2020

Nocne czuwanie – 4/5.04.2020

8 lutego, 2020

Nocne czuwanie – 7/8.03.2020