Czas rekolekcji, Mielżyn

18 lutego, 2023
Wyjątkowy czas rekolekcji, Broniszewice
3 lutego, 2023
Rekolekcyjny czas, Wielowieś
5 marca, 2023

W naszym klasztorze w Mielżynie, w dniach 3-10 lutego, odbyły się rekolekcje. Siostrom, przeżywającym ten święty czas przebywania z Bogiem, towarzyszył o. Zdzisław Duma OFM Cap.