parallax background

Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

19 listopada, 2018
Misja Ngaoundere
17 listopada, 2018
II Światowy Dzień Ubogich
19 listopada, 2018
Misja Ngaoundere
17 listopada, 2018
II Światowy Dzień Ubogich
19 listopada, 2018

Papieska Unia Misyjna zaprasza na Jasną Górę na sesję misjologiczną i czuwanie modlitewne. Temat spotkania, które odbędzie się w Częstochowie w dniach 1-2 grudnia 2o18 roku brzmi: Mocni w Duchu przy Sercu Maryi. W wydarzeniu tym od wielu lat uczestniczą także nasze siostry. Nie zabraknie ich również w tym roku. Jest to okazja do tego, by doświadczyć misyjnego wymiaru Kościoła, spotkać się, wspólnie się modlić oraz pogłębiać własną formację misyjną. Tegoroczny program wygląda następująco:

SESJA MISJOLOGICZNA
Sobota – 1 grudnia

14.00 - Msza św. koncelebrowana (kaplica Matki Bożej), pod przewodnictwem ks. bpa Mirosława Gucwy (Republika Środkowoafrykańska)

Sala o. Kordeckiego
15.30 - WYKŁAD I - Mocni w Duchu – sytuacja Kościoła w RŚ – ks. bp Mirosław Gucwa
16.30 - WYKŁAD II - Duch Święty w misji Kościoła – ks. bp Andrzej Czaja (diec. opolska)
17.15 - Przerwa
18.00 - 25-lecie Wydawnictwa PDM „Missio-Polonia” – p. Andrzej Lendzion, dyr. Wydawnictwa
18.15 - Świadectwo młodego Kościoła – katolicy w Mongolii – ks. Tomasz Atłas, o. Luca Bovio IMC
19.00 - Przerwa na posiłek (kolacja dla chętnych w WSD Częstochowa)

CZUWANIE MODLITEWNE

Kaplica Matki Bożej
21.00 - Apel Jasnogórski
21.30 - Modlitwa różańcowa – tajemnice radosne
22.15 - Adoracja (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Radom)
23.15 - Prezentacja studentów Centrum Formacji Misyjnej
23.40 - Modlitwa w ciszy, przygotowanie Mszy św.
24.00 - Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza (diec. tarnowska)

Niedziela – 2 grudnia

Modlitwa w ciszy
1.30 - Nabożeństwo misyjne w Duchu Świętym (studenci CFM)
2.30 - Przyjęcie nowych członków do Papieskiej Unii Misyjnej
2.45 - Modlitwa różańcowa – tajemnice chwalebne
3.30 - Jutrznia i Akt zawierzenia Matce Bożej – ks. Maciej Będziński