parallax background

Czuwanie w intencji Synodu

28 października, 2018
Misja Garoua Boulaï
27 października, 2018
Jubileusz w Calgary
28 października, 2018
Misja Garoua Boulaï
27 października, 2018
Jubileusz w Calgary
28 października, 2018

Dziś uroczystą Mszą świętą w Rzymie zakończy się trwający niemal miesiąc Synod Biskupów poświęcony młodzieży. Przez te dni omadlałyśmy to wydarzenie. W archidiecezji krakowskiej codziennie w innym kościele czy kaplicy odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu. Również w kaplicy naszego Domu Generalnego w Krakowie w piątek, 26 października, o godzinie 20.00 odbyło się czuwanie w intencji Synodu Biskupów, Jego uczestników oraz młodzieży całego świata. Uczestniczyły w nim siostry wspólnoty domowej, grupy formacyjne (aspirat, postulat i juniorat I), ks. wikary wraz z młodzieżą z parafii pw. Królowej Polski na Woli Justowskiej, młodzież z Białej Niżnej oraz młodzież zgromadzona w ramach dni skupienia.

Wspólne trwanie na modlitwie w obecności Pana było czasem szczególnej jedności. Pomimo różnic i różnorodności zgromadzonych osób niemal namacalnie wyczuwalna była harmonia. Jakby Ten, który nas zgromadził sam modlił się w nas i przez nas. Słowa i dźwięki pomagały nam uwielbiać naszego Pana jednym głosem i jednym sercem. Dobrze było nam przebywać w Jego obecności. Przy Nim żadna droga nie wydaje się być zbyt krętą, a żaden trud – daremnym. Być może czasem wydaje się, że nie jest prosto chodzić Jego drogami, jednak kiedy Miłość dotyka serca nie sposób nie odpowiedzieć na Jego wezwanie z radością i stać się Jego świadkiem.

Siostra Gaudia Gorbacewicz OP