parallax background

„Dla Niepodległości”

18 listopada, 2021
„Dzieci z Wrześni”
12 listopada, 2021
Odeszła do Pana s. Emanuela
2 grudnia, 2021
„Dzieci z Wrześni”
12 listopada, 2021
Odeszła do Pana s. Emanuela
2 grudnia, 2021

Z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Szkoła Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Zgromadzeniu Sióstr Świętego Dominika zorganizowała przedsięwzięcie w ramach projektu „Dla Niepodległości” pod nazwą: …póki my żyjemy... Impreza odbyła się z udziałem uczniów wszystkich klas. Projekt "Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie" realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 r.